"Luchtbrug moet doorgaan'; G-7 dreigt met geweld in ex-Joegoslavië

MÜNCHEN, 7 JULI. De G-7, de groep van zeven machtigste industrielanden, heeft vanmiddag gedreigd met militair ingrijpen in Joegoslavië als andere maatregelen om de humanitaire hulp aan het bedreigde Sarajevo te verzekeren zijn uitgeput.

De G-7, bijeen op een driedaagse top in München, waarschuwde de strijdende partijen tegen elke actie die de veiligheid van de hulpbrug naar Sarajevo in gevaar kan brengen. Militaire acties moeten in VN-kader worden afgesproken.

Hiermee bekrachtigden de G-7 leiders de opstelling die de EG vorige maand in Lissabon heeft afgesproken. Behalve de EG-landen Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië maken de VS, Japan en Canada deel uit van de G-7. Ook de president van de Europese Commissie neemt aan het G-7 beraad deel. De top wordt morgen afgesloten.

In de verklaring over Joegoslavië, die vanmiddag werd voorgelezen door de Duitse minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel, werd eveneens de politieke druk op Servië en Montenegro opgevoerd als de meest verantwoordelijke partijen voor de burgeroorlog in Joegoslavië.

De top van de zeven machtigste industrielanden heeft vanmiddag een politieke verklaring opgeleverd, waarin gepleit wordt voor een "nieuw partnerschap' tussen de voormalige tegenstanders van Oost en West, voor afspraken om de verspreiding van kernwapens van de ex-Sovjet-Unie tegen te gaan en voor versterking van de internationale vredesrol van de Verenigde Naties. “Wij geloven dat politieke en economische vrijheid elkaar wederzijds versterken en dat goed openbaar bestuur en respect voor de mensenrecthen belangrijke criteria zijn voor het geven van economische hulp”, aldus de verklaring.

In de verklaring is op Japans verzoek een passage opgenomen waarin de G-7 zich uitspreekt voor een regeling van het conflict over de Koerilen. Tevens verwelkomen de leiders het Verdrag van Maastricht als een “historische stap op de weg naar Europese eenheid”.

Nadrukkelijker dan aanvankelijk verwacht werd zijn de onderhandelingen over een nieuwe wereldwijde ronde van handelsliberalisatie, de zogenoemde Uruguay-ronde, gisteren aan de orde geweest. Intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de EG en de VS wekken de indruk dat wordt gezocht naar een oplossing. Gisteren spraken EG-commissaris Andriessen en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker met elkaar, vanmorgen hadden EG-president Delors en president Bush een ontmoeting, evenals Bush en president Mitterrand. Groot-Brittannië probeert, als halfjaarlijkse voorzitter van de EG, een “politieke beweging” te maken waar de EG en de VS op kunnen inhaken.

    • Hans Buddingh'
    • Roel Janssen