Louis J.M. van de Laar krijgt de Taalunieprijs ...

Louis J.M. van de Laar krijgt de Taalunieprijs 1992 van het Comité van ministers van de Nederlandse Taalunie.

De prijs zal hem op 12 september door de Vlaamse minister van cultuur, Hugo Wecks worden uitgereikt. Drs. van de Laar (70) is historicus en was voor de KVP staatssecretaris van onderwijs in het kabinet-Marijnen (1963-1965). Van 1963 tot 1981 was Van de Laar die zich als staatssecretaris snel aan de kant gezet voelde, burgemeester van Bergen op Zoom. De oud-burgemmeester bekleedt nog vele functies op cultureel gebied. Volgens de Taalunie waarvan hij een van de oprichters was, heeft Van de Laar zich bijzonder ingespannen voor de Nederlands Vlaamse samenwerking en integratie. Hij was voorzitter van het de Gemengde commissie van het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord en ook van eenzelfde commissie voor Luxemburgs-Nederlandse culturele samenwerking.