Kosto: celdeling geen oplossing voor cellentekort

DEN HAAG, 7 JULI. Staatssecretaris Kosto (justitie) vindt het plaatsen van meerdere gedetineerden in één cel geen oplossing voor het huidige cellentekort.

Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA-Kamerlid Zijlstra. Minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Kosto troffen onlangs na berichten over het celtekort voor preventief gehechten in Rotterdam en Amsterdam noodmaatregelen om op korte termijn 200 cellen extra ter beschikking te krijgen. In dat verband kondigden de bewindslieden ook een onderzoek aan naar de mogelijkheden om meerdere gevangenen op te sluiten in een cel. Een meerderheid van CDA, PvdA en VVD sloot daarna in de Tweede Kamer celdeling niet uit. Kosto schrijft nu aan de Tweede Kamer dat in de huizen van bewaring en de half-open inrichtingen, waar meerdere gedetineerden in een ruimte zijn opgesloten, gemakkelijk spanningen tussen gedetineerden optreden. Volgens Kosto leidt dit tot een verminderde beheersbaarheid en regelmatige overplaatsingen. Problemen doen zich vooral voor bij langere verblijfsduur, terwijl tekorten zich uitsluitend voordoen in de gesloten inrichtingen, die overwegend bevolkt worden door langgestraften.