Joegoslavische consul uitgewezen wegens spionage

DEN HAAG, 7 JULI. De eerste ambassadesecretaris en tevens consul van de Joegoslavische ambassade, Radoslav Jankovic, is op 17 juni het land uitgezet op verdenking van spionage-activiteiten. In verband hiermee is een medewerkster van de dienst vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie geschorst. Zij wordt ervan verdacht informatie over asielzoekers aan Jankovic te hebben doorgespeeld.

Het ministerie van binnenlandse zaken bevestigt dat de BVD de Joegoslavische consul geruime tijd in de gaten heeft gehouden. Naar verluidt zijn de telefoons van de ambassade gedurende een jaar afgeluisterd.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de handelwijze van de geschorste ambtenaar van justitie. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van justitie bevestigd.

De tijdelijk zaakgelastigde op de Joegoslavische ambassade, L. Zivkovic, zegt niet eerder te hebben gehoord dat Jankovic zich schuldig heeft gemaakt aan spionage-activiteiten. “Wij zijn als ambassade niet op de hoogte van mogelijke illegale activiteiten van Jankovic. Hij had daartoe ook geen instructies van Belgrado.”

Officieel werd als reden voor de uitzetting van Jankovic opgegeven dat dit een gevolg was van VN-resolutie 757, de boycot van Servië en Montenegro, waarin ook is beschikt dat de diplomatieke betrekkingen tot een minimum worden teruggebracht. Het ministerie van buitenlandse zaken sprak aanvankelijk het bericht over Jankovic “met kracht” tegen. Later werd gemeld dat de zaak nog “te diffuus” was om commentaar op te geven. Volgens de woordvoerder van het ministerie van justitie had de betrokken ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken gemakkelijk toegang tot dossiers van asielzoekers. “Maar dat hebben heel veel mensen bij die dienst. Dat is nodig voor een snelle afhandeling van de procedures. De dienst vreemdelingenzaken is in korte tijd heel snel gegroeid tot 700 ambtenaren. Dan kunnen dit soort dingen voorkomen.” Verdere bijzonderheden over de zaak wilde de woordvoerder gedurende het onderzoek van de Rijksrecherche niet geven.

Het is bekend dat de BVD het opsporen van corrupte ambtenaren rekent tot zijn nieuwe taken. In de “dreigingsanalyse” die minister Dales (binnenlandse zaken) in februari aan de Tweede Kamer zond, schrijft zij onder meer: “Meer malen is actieve bemoeienis van buitenlandse inlichtingdiensten met hun emigrantenkolonies geconstateerd. Dergelijke activiteiten worden soms bedreven onder een diplomatieke dekmantel.”

    • Frank Vermeulen