Jeltsin vandaag al naar München

MÜNCHEN, 7 JULI. De Russische president Boris Jeltsin zou vanmiddag, een dag eerder dan de bedoeling was, naar München komen, waar hij vanavond op eigen uitnodiging zal aanzitten bij het diner van de leiders van de G-7. Westerse leiders hebben hun ergernis en verbazing over het ondiplomatieke optreden van Jeltsin in de afgelopen dagen, met zijn harde dreigementen aan het adres van de G-7, nauwelijks verborgen.

Jeltsin zal de G-7 verzoeken om uitstel van betaling voor de Russische buitenlandse schuld (74 miljard dollar) met ten minste twee jaar. De G-7 zal hiermee naar verwachting instemmen en de schuldonderhandelingen doorverwijzen naar de zogenoemde Club van Parijs, het overleg van Westerse overheden met vorderingen op andere landen.

Hoewel pas morgen de economische verklaring van de top wordt uitgegeven, is duidelijk dat alle G-7 leiders zich zorgen maken over de haperende economische groei en stijgende werkloosheid in de Westerse industrielanden. De strategie waarover in München brede overeenstemming bestaat, is niet om de internationale economie met verhoogde uitgaven te stimuleren, maar om met beperking van begrotingstekorten de ruimte te scheppen voor renteverlaging. “Iedereen is het er over eens dat lagere rente wenselijk is”, zei de Duitse minister van financiën Waigel vanmorgen. Voorwaarden voor lagere rente zijn volens hem dat begrotingstekorten worden beperkt en vastgehouden wordt aan een anti-inflatiebeleid.

In dat verband zijn het Italiaanse saneringsplan dat afgelopen weekeinde bekend werd gemaakt en de Duitse "spaarbegroting', die tot doel heeft om in vier jaar het begrotingstekort tot hanteerbare proporties terug te brengen, in München door de overige G-7 landen verwelkomd. Geen van de andere landen heeft, aldus de Duitse woordvoerder Dieter Vogel, Duitsland verzocht om een renteverlaging.

    • Roel Janssen