Halfjaarwinst Océ acht procent hoger

De winst van het Venlose copieerconcern Océ-Van der Grinten is in de op 31 mei geëindigde eerste helft van het lopende boekjaar acht procent hoger uitgekomen op 51,2 miljoen gulden tegen 47,4 miljoen gulden in dezelfde periode van vorig jaar.

De omzet nam toe van 1,22 miljard tot 1,35 miljard gulden.

Het netto resultaat in het tweede kwartaal groeide zes procent van 28,4 miljoen naar 30,1 miljoen gulden, terwijl de omzet uitkwam op 696 miljoen tegen 637 miljoen gulden in 1991, zo heeft het concern vandaag bekendgemaakt.

In de eerste zes maanden van het op 1 december begonnen boekjaar nam het bedrijfsresultaat af tot 74,6 miljoen gulden tegen vorig jaar 84,1 miljoen. De rente-inkomsten uit leasetransacties groeiden van 19,7 miljoen naar 33,8 miljoen gulden. In het tweede kwartaal verminderde het bedrijfsresultaat van 48 miljoen in 1991 tot 41 miljoen gulden dit jaar. De leaseactiviteiten leverden 17,8 miljoen op tegen vorig jaar 10,6 miljoen gulden.

Het eigen vermogen nam in het eerste halfjaar toe met 72 miljoen guldentot ruim 1 miljard gulden, voornamelijk een gevolg van winstinhouding en de uitgifte van aandelen door omwisseling van converteerbare obligaties. Op de beurs werd de boodschap van Océ slecht ontvangen en kelderde de koers ruim vijf procent.