Grote universiteiten tegen herverdeling onderzoeksbudget

ROTTERDAM, 7 JULI. De universiteiten van Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen willen beroep aantekenen bij de Raad van State tegen het plan van minister Ritzen (onderwijs) om geld van hun budget over te hevelen naar vier kleinere universiteiten, die van Enschede, Maastricht, Rotterdam en Tilburg.

Volgens de minister is dat nodig om deze universiteiten meer onderzoek te kunnen laten doen. Enschede en Maastricht moeten er elk vijf miljoen gulden bij krijgen, Rotterdam en Tilburg tien miljoen.

Voorzitter J.K.M. Gevers van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam kondigde gisteren in het overleg van hogescholen en universiteiten met de minister aan dat de vijf grote universiteiten juridische stappen zullen ondernemen als Ritzen in zijn begroting voor 1993 vasthoudt aan het plan. Ook willen de vijf universiteiten de minister het wachtgeld laten betalen als zij voor de overheveling van het geld personeel moeten ontslaan.

Het conflict tussen minister en universiteiten ontstond in april toen Ritzen aankondigde het onderzoeksbudget van de vier kleinere universiteiten met 30 miljoen gulden te willen verhogen. Deze vier horen tot de groep universiteiten die in 1982 een relatief kleiner deel van het geld voor onderzoek kregen dan de andere universiteiten. Destijds werd besloten het onderzoeksbudget niet langer te laten afhangen van het aantal studenten. Voortaan zou alleen onderzoek worden gefinancierd dat bij een periodieke beoordeling van voldoende kwaliteit blijkt te zijn. De financiering van die projecten moest bovendien door de universiteit worden gegarandeerd.

Voor een correctie van de scheve verdeling van het onderzoeksbudget bleken in de afgelopen tijd geen afdoende oplossingen voorhanden te zijn. Ritzen heeft nu voor de vier genoemde universiteiten op hun verzoek de knoop doorgehakt.

Volgens Gevers zijn de grote universiteiten wel bereid om bij de beëindiging van een beschermd onderzoeksproject een nieuw project te laten concurreren met projecten van de kleinere universiteiten. Dat zou in elk geval kwalitatief een betere oplossing zijn dan wat de minister voorstelt, aldus Gevers.

Ritzen hield gisteren vast aan zijn oplossing. Volgens hem levert die voor de andere universiteiten geen problemen op, doordat hij bezuinigt op het geld dat ze krijgen voor de financiering van loonsverhogingen. “Zij krijgen niet minder, alleen minder meer”, aldus Ritzen.

De vijf protesterende grote universiteiten krijgen samen nu ruim 350 miljoen gulden voor het voorwaardelijk gefinancierd onderzoek, de vier bevoordeelden bijna 100 miljoen. Daarvan gaat ruim een derde naar de universiteit in Enschede.