GAK is niet in staat om nieuwe taken uit te voeren

DEN HAAG, 7 JULI. De organisatie van het Gemeenschappelijk Adminstratiekantoor (GAK) dat voor de werknemersverzekeringen de premies int en de uitkeringen betaalt, is niet op haar nieuwe taken berekend. Dit stelt het organisatie-adviesbureau Horringa & De Koning in een "Blauwdruk voor een nieuwe organisatiestructuur' die in opdracht van het GAK is geschreven.

Decennia lang was het GAK een organisatie die zo nauwgezet mogelijk de wet uitvoert en de bepalingen van de bedrijfsverenigingen naleeft. Nu moet het GAK volgens een woordvoerder een “resultaat gericht bedrijf” worden, belast met het beperken van het aantal arbeidsongeschikten en werklozen en met terugdringing van ziekteverzuim.

Horringa & De Koning constateert tevens dat het niet botert tussen de hoofddirectie en de directie Sociale Zekerheid van het GAK. De Blauwdruk spreekt over “onnodige en weinig effici"ente overlegstructuren, een tekort aan slagvaardig handelen en sturen en het ontbreken van een college dat zich operationeel eindverantwoordelijk voelt”.

Volgens de Blauwdruk moet het GAK worden opgesplitst. De hoofddirectie van het GAK is het daarmee eens. Het beheer van vut- en pensioenfondsen, met een vermogen van 24 miljard gulden, moet worden gescheiden van de uitvoering van Ziektewet en WAO, waarmee jaarlijks drie miljard gulden is gemoeid. De hoofddirectie zal in haar huidige vorm verdwijnen.

Per 1 juli is het GAK (16.000 werknemers) ge"integreerd met de Gemeenschappelijke Medische Dienst (1600 personeelsleden). Het GAK keurt werknemers of ze ziek zijn, de GMD keurt ze op arbeidsgeschiktheid. Het onderzoekrapport is aan alle achthonderd bestuursleden van de bedrijfsverenigingen toegezonden. De werknemers van GAK en GMD ontvingen een samenvatting.

Volgens organisatie-adviseur G.A. Gerritsen staat het GAK na de fusie met de GMD en door de wettelijke veranderingen in de Ziektewet en de WAO voor een gigantische taak. “Daarbij komt dat ze voortdurend in de etalage opereren sinds vorig jaar de kritiek op de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid losbarstte,” stelt hij. In de Blauwdruk wordt aanbevolen wordt om te onderzoeken of bij de “top-60” van de organisatie voldoende geschikte managers zitten om “de nieuwe sleutelfuncties vanaf september” te bezetten.