Franse regering en chauffeursbonden sluiten akkoord; Einde aan blokkades in zicht

PARIJS, 7 JULI. De Franse regering, werkgevers en vakbonden in het wegtransport hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over verbetering van de arbeidsvoorwaarden van vrachtautochauffeurs, dat mogelijk zal leiden tot beëindiging van de blokkades door vrachtauto's.

De blokkades die acht dagen geleden begonnen uit protest tegen invoering van het zogeheten puntenrijbewijs, hebben behalve tot verkeerschaos ook tot ernstige economische schade geleid. Bij de autofabriek Peugeot waren vandaag 25.000 werknemers "technisch werkloos' wegens gebrek aan onderdelen. Bij Renault gingen vandaag om dezelfde reden vier fabrieken dicht.

Door het hele land konden groente, vruchten, vis en vlees niet worden afgezet. Tankstations waren gesloten wegens gebrek aan benzine. Vooral de toeristenindustrie aan de Middellandse Zee claimt ernstige inkomstenderving, nadat tweederde van de vakantiegangers niet zou zijn komen opdagen.

Volgens het Franse ministerie van binnenlandse zaken werden de afgelopen nacht en vanochtend, vrijwel uitsluitend door ingrijpen van de politie, vijftig blokkades van vrachtauto's opgeheven. Rond het middaguur waren er nog ten minste honderd, vooral in de Rhônedal en rond de meeste steden in het oosten van Frankrijk. In de loop van de ochtend werden op veel plaatsen nieuwe blokkades gevormd. Desondanks zei het Franse nationale centrum voor verkeersinformatie vanochtend te verwachten dat de meeste blokkades aan het eind van de dag zouden zijn opgelost.

Het akkoord dat afgelopen nacht na negen uur onderhandelen werd bereikt en door de minister van sociale zaken en verkeer, Jean-Louis Bianco, als “zonder precedent” werd gekenschetst, voorziet in een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van vrachtautochauffeurs en afspraken over toepassing van het puntenrijbewijs.

De vakbonden, waarbij overigens slechts een fractie van de chauffeurs is aangesloten, toonden zich tevreden over de afspraken. Maar een woordvoerder van de werkgeversorganisatie FNTR zei vanochtend dat de werkgevers “alleen uit goede wil hadden ingestemd met onderhandelingen” en dat de transportondernemers vasthouden aan een wijziging van het puntenrijbewijs, zoals toekenning van meer dan de huidige zes punten, die bij verkeersovertredingen en -misdrijven worden ingenomen. De bond FNTR riep gisteravond op tot een vervoersstaking en herhaalde vanochtend haar parool “de wagens in de garage” te laten.

Pag.5: Compensatie routiers

Het akkoord tussen regering, werkgevers en vakbonden in de sector wegstransport omvat de volgende afspraken: Afspraken over rust- en wachttijden van chauffeurs zullen voortaan moeten worden nageleefd en strenger worden gecontroleerd. De transportwerkgevers en hun klanten-opdrachtgevers krijgen drie maanden de tijd om nieuwe vervoerstarieven vast te stellen, rekening houdend met rust- en wachttijden. Als geen overeenstemming wordt bereikt, zal de regering "ingrijpen'. Chauffeurs die hun zes-puntenrijbewijs verliezen, moeten vervangend werk in het bedrijf of in de regio krijgen (wie het puntenrijbewijs kwijtraakt, krijgt pas na zes maanden een nieuw). Bijscholingscursussen om verloren punten terug te verdienen, zullen door werkgevers worden betaald en de chauffeurs behouden hun salaris (een tweedaagse cursus om twee punten te verkrijgen, kost zo'n 500 gulden). De tachograaf waarmee vrachtauto's zijn uitgerust, zullen niet achteraf worden gecontroleerd om vast te stellen of de maximumsnelheid is overtreden.

De belangrijke autoweg A1 (Parijs-Lille) was tegen de middag in beide richtingen opnieuw vrijgemaakt. Een omvangrijke barricade van vrachtauto's bij Senlis werd vanochtend vijf uur door ingrijpen van de politie opgeheven. Maar niet ver van Valenciennes (op de autoweg Brussel-Parijs) werd een nieuwe gevormd. De directie van de maatschappij die de autowegen in het noorden en oosten van Frankrijk exploiteert, schat het verlies aan tolgelden als gevolg van de blokkades op veertig miljoen francs en bepleit hogere toltarieven.

Ook bij Valence en Toulouse greep de politie met succes in. Het treinverkeer in de Languedoc werd vanochtend bemoeilijkt door drie aanslagen op elektrische krachtstations. Het treinverkeer Parijs-Lille liep vertraging op door een actie van boeren die autobanden op de rails verbrandden. Op de luchthaven van Nice dreigt een tekort aan brandstof voor vliegtuigen.

    • Jan Gerritsen