Diamantverkopen De Beers omlaag

Het Zuidafrikaanse diamantconcern De Beers heeft in het eerste half jaar van 1992 voor 1,79 miljard dollar (ruim 3 miljard gulden) verkocht, veertien procent minder dan in dezelfde periode in 1991.

Ten opzichte van de tweede helft van 1991 bedraagt de verkoopdaling drie procent.

De Beers, dat via de in Londen gevestigde Central Selling Organisation jaarlijks tachtig procent van de wereldmarkt in ruwe (ongeslepen) diamanten voor zijn rekening neemt, zegt niet ontevreden te zijn met de resultaten. De marktomstandigheden dwongen het concern begin 1992 om het aanbod van diamanten te beperken, waardoor de prijzen op de wereldmarkt gestabiliseerd konden worden.

Volgens De Beers is het vertrouwen in de markt voor diamanten weer gestegen en nemen de verkopen toe, ondanks de nog steeds matige toestand van de wereldeconomie. De voorraden in de bewerkingscentra - waarvan de belangrijkste in België, India, Israël en de Verenigde Staten zijn te vinden - zijn niet al te hoog, aldus De Beers, zodat een aantrekkende markt snel tot een toename van de vraag zal leiden.