Bibliotheek mag ook op zondag open zijn

UTRECHT, 7 JULI. Werkgevers en bonden hebben gisteren een principe-akkoord bereikt over een tweejarige CAO voor de 10.000 werknemers in de openbare bibliotheken. De opmerkelijkste afspraak is dat in het vervolg alle bibliotheken op zondag open kunnen zijn. Het principe-akkoord voorziet voorts onder andere in een structurele loonsverhoging van vier procent per 1 april 1992.

Gemeentelijke bibliotheken, waar de werknemers onder de rechtspositieregeling voor ambtenaren vallen, hadden al de mogelijkheid op zondag de deuren te openen. Zo is de gemeentebibliotheek van Heemstede sinds januari op zondagmiddag geopend. Voortaan kunnen ook bibliotheken die privaatrechtelijk georganiseerd zijn 's zondags openen.

De oude CAO bood bibliotheken alleen in bijzondere gevallen de mogelijkheid voor openstelling op zondag. Nu is overeengekomen dat directies daarover met hun ondernemingsraden afspraken kunnen maken. Als de werknemersvertegenwoordiging toestemming geeft, dienen de bibliotheken met iedere werknemer tot een akkoord te komen. De gemaakte afspraken gelden voor een jaar. De toeslag voor het werken op zondag gaat omhoog van 50 naar 70 procent.

De bibliotheek van Leiden ging in oktober 1990 als eerste openbare bibliotheek op zondag open. De AbvaKabo en de christelijke vakbond CFO probeerden dat via een kort geding te verhinderen. Een maand later beloofden de vakbonden echter, na raadpleging van hun leden, de openstelling te gedogen. Verder werd afgesproken dat over openstelling op zondag een overeenkomst zou worden gesloten tijdens de landelijke CAO-onderhandelingen.

Nu het principe-akkoord is bereikt, wil ook de openbare bibliotheek van Amsterdam op korte termijn op zondagmiddag de deuren openen. Een enquête moet uitwijzen of het personeel bereid is op zondag te werken. Directeur J.H.M. van Velzen verwacht dat uiterlijk volgend voorjaar de hoofdvestiging op de Prinsengracht 's zondags open zal zijn.