Beter toezicht op de internationale banken

LONDEN, 7 JULI. Het toezicht op internationaal opererende banken zal worden verbeterd. Dat is de kern van een serie richtlijnen die is opgesteld door specialisten van de centrale banken van twaalf belangrijke industrielanden naar aanleiding van de ineenstorting van de Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

“Als deze standaarden van kracht waren geweest ten tijde van de BCCI-fraude, dan was die bank nooit zo lang, zo ver over de schreef gegaan”, aldus voorzitter G. Corrigan, de president van de Federal Reserve Bank in New York.

De standaarden zijn betekenen een aanscherping van een akkoord uit 1975 over de supervisie op buitenlandse vestigingen van banken. De richtlijnen gelden zowel in het kredietverstrekkende als in het kredietontvangende land. Een bank moet eerst toestemming vragen aan de regering van het betreffende land alvorens zich te kunnen vestigen.

De richtlijnen zijn bedacht door het Bazel Comité, waarin hoge functionarissen van nationale banken uit de Verenigde Staten, Japan, Canada en negen Europese landen zitting hebben. Ook Nederland maakt deel uit van het Bazel Comité, dat overigens niet over wetgevende bevoegdheden beschikt.

Een wet van de Europese Gemeenschap over toezicht op banken treedt 1 januari in werking en stemt overeen met de nieuwe richtlijnen. (Reuter)