Bejaardenoorden tegen bezuinigingen

GRONINGEN, 7 JULI. Het is niet verantwoord de bejaardenoorden in Groningen open te houden wanneer de door de provincie aangekondigde bezuinigingen doorgaan.

De zorgverlening wordt daardoor tot een onacceptabel niveau teruggebracht. Dit stelt de afdeling Groningen van de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB). Vorige week maakte de provincie bekend dat als gevolg van verlaging van de uitkeringen van het rijk en slecht financieel beheer door de provincie er bij ongewijzigd beleid tekorten zouden ontstaan van 17,8 miljoen gulden in 1996. Door een investeringsstop op nieuwbouw, renovatie en onderhoud en doorberekening van de lagere doeluitkeringen aan de tehuizen wordt het feitelijke tekort pas zichtbaar in 1994 (4,9 miljoen). In 1996 bedraagt het tekort dan 7,8 miljoen.