AbvaKabo bepleit fusie tussen defensiebedrijven

DEN HAAG, 7 JULI. De huidige 33 defensiebedrijven moeten tot één nieuw bedrijf fuseren: Defensie Industrie Nederland. Dit advies heeft de ambtenarenvakbond AbvaKabo gisteren uitgebracht aan staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) op basis van een onderzoek naar de toekomst van de defensiebedrijven na de herziening van de krijgsmacht.

AbvaKabo maakt zich zorgen over de werkgelegenheid van de ongeveer 8.000 werknemers bij Nederlandse defensiebedrijven nu de overheid steeds meer werk uitbesteedt aan commerciële bedrijven en al geruime tijd de weg van verzelfstandiging bewandelt. Samenvoeging van alle defensiebedrijven tot één nieuw bedrijf is de enige manier, zo stelt de bond, om de werkgelegenheid van de 8.000 overwegend burgermedewerkers van Defensie te behouden.

Het onderzoeksrapport vermeldt drie varianten: sanering van de huidige bedrijven, verzelfstandiging van de defensiebedrijven en de oprichting van één nieuw bedrijf. De eerste twee varianten zijn niet nieuw voor het ministerie van defensie, dat al geruime tijd zoekt naar een bedrijfsmatiger aanpak voor de defensiebedrijven.

AbvaKabo kiest echter voor de laatste mogelijkheid. De Defensie Industrie Nederland zou voor 100 procent in handen van de staat moeten zijn en moeten fungeren als holding met een aantal bv's voor specifieke produkten.

Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst zei gisteren die optie wel te willen bestuderen, maar voegde daaraan toe dat ook de fusie tot één bedrijf stroomlijning en dus inlevering van arbeidsplaatsen met zich meebrengt. Hij zei te verwachten voor het eind van het jaar uitsluitsel te kunnen geven over de kant die de defensiebedrijven op zouden moeten, gezien de intensievere samenwerking tussen Europese bedrijven en de toenemende overcapaciteit.