Werkgevers willen subsidies voor zuinigere vrachtauto's

DEN HAAG, 6 JULI. De werkgeversorganisaties VNO en NCW willen dat de overheid en het bedrijfsleven meer investeren in schonere en zuinigere auto's en vrachtwagens. Volgens de werkgevers kan de Nederlandse regering zo haar milieu-doelstellingen realiseren ook zonder de voorgenomen vermindering van de groei van het auto- en vrachtwagenverkeer.

Dit blijkt uit het VNO/NCW rapport "Nieuwe hoop voor morgen. Kansen voor mobiliteit, milieu en economie bij een geïntegreerd technlogiebeleid'. Het rapport, opgesteld door de VNO/NCW-Commissie Transport en Infrastructuur, is vanmiddag aan minister H. Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aangeboden.

Volgens de commissie legt de Nederlandse overheid, in haar streven naar een schoner en zuiniger verkeer, te veel nadruk op beperking van de groei van de automobiliteit en kijkt ze nog te weinig naar technologie.

Het kabinet Lubbers/Kok stelde de doelstelling van de groei van de automobiliteit in de periode 1986-2010 naar beneden bij: van 55 procent naar 35 procent. Een vermindering, vastgelegd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, die voornamelijk door allerlei prijsverhogingen gerealiseerd moet worden.

“VNO en NCW maken zich ernst zorgen over de nadruk op mobiliteitsbeperkende (prijs)maatregelen, en wel vanuit de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven”, aldus het VNO/NCW rapport. Het hoog geïndustrialiseerde rijke westen levert via “een te enzijdig mobiliteitsbeleid” bovendien “een te beperkte bijdrage aan de oplossing van de mondiale milieu-problematiek.“Het beoogde milieudoel kan op een economisch evenwichtiger manier worden bereikt, namelijk door het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk naar zuiniger en minder milieubelastende automotoren en het gebruik ervan.”