Vluchtelingen

In het artikel "VN: twee miljoen mensen zijn op de vlucht' (NRC Handelsblad, 11 juni), over vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, is een fout geslopen.

Volgens dit artikel zou ik hebben gezegd “dat Kroaten geneigd zijn Nederland te mijden omdat de Joegoslavische gemeenschap in Nederland van oudsher meer Serviërs dan Kroaten telt en omdat veel Kroaten nog altijd verbolgen zijn over de houding van minister Van den Broek ten tijde van het Nederlands voorzitterschap van de EG”. Dit zijn niet mijn woorden, noch is het een Mi Za Mir-standpunt.

Naschrift redactie: De hierboven aangehaalde uitspraken over Kroaten in Nederland zijn afkomstig van diverse gesprekspartners en hadden niet aan Mi Za Mir mogen worden toegeschreven.

    • Zoran Djukanovic
    • Bestuurslid Mi Za Mir