Rottenberg voorstander van Kamerleden "in deeltijd'

DEN HAAG, 6 JULI. PvdA-voorzitter F. Rottenberg is er voorstander van dat een deel van de Tweede-Kamerfractie het parlementaire werk "in deeltijd' vervult. “Ik heb er geen bezwaar tegen dat in een fractie van 49 Kamerleden circa tien politici drie dagen in de week voor de Kamer werken en twee dagen een andere betrekking hebben”, aldus Rottenberg gisteren voor de NCRV-radio.

Hij vindt dat Kamerleden meer oog hebben voor de praktijk als ze naast hun werk in de Kamer een functie vervullen in het onderwijs, het bedrijfsleven of bij de politie. “Ik vind dat de Tweede Kamer ongelooflijk eenzijdig is samengesteld. Dat geldt voor alle politieke partijen. Er zijn te veel mensen met een ambtelijke achtergrond. Er is dus echt iets goed mis met de selectie van de volksvertegenwoordigers”, aldus de PvdA-voorzitter in reactie op het CDA-rapport "Politici in Functie'.

Vorige week stelde het CDA voor dat gekozen bestuurders drie termijnen - ten hoogste twaalf jaar - in dezelfde functie kunnen blijven. Dit geldt ook voor Kamerleden van het CDA, van wie er op dit moment zestien van de 54 twaalf jaar of langer in de Kamer zitten. Rottenberg stelt, vooruitlopend op een profielschets van een PvdA-Kamerlid dat de PvdA dit najaar zal presenteren, dat er bij de komende selectieprocedure “scherpe criteria moeten worden geformuleerd voor een aantal basis-kwaliteiten”. Hij zegt in het CDA-rapport “serieuze twijfels” over het functioneren van de Tweede Kamer te missen. Tot nu toe heeft Rottenberg niet de twaalf-jaargrens gesteld zoals het CDA. Wel zegt hij dat het vak van politicus “absoluut van tijdelijke aard is” en een Kamerlid zich voortdurend moet afvragen: “kan ik nog wel een goede bijdrage leveren”.

CDA-fractieleider Brinkman heeft zich er altijd voor uitgesproken dat de Kamer minder vergadert en Kamerleden zo meer tijd hebben voor nevenfuncties. Op die manier, zo meent Brinkman, blijven Tweede-Kamerleden beter in contact met de praktijk. VVD-voorzitter D. van Leeuwen sprak zich vanochtend voor de NCRV-radio uit tegen de termijn van twaalf jaar. Volgens haar is voor sommigen “vier jaar al te lang, en voor anderen twaalf jaar te kort”.