"Niet intrekken vergunning kerncentrales onrechtmatig'

DEN HAAG, 6 JULI. Het besluit de vergunning voor de centrales niet in trekken, hadden de bewindslieden samen met hun ambtgenoten De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) moeten nemen zoals de Kernenergiewet bepaalt.

Dit heeft de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State bepaald in een uitspraak die vanochtend is bekendgemaakt. De gezamenlijke beslissing van VROM en EZ de vergunningen niet in te trekken, is daarom op formele gronden vernietigd.

De uitspraak van de Raad van State heeft geen praktische gevolgen, aldus een woordvoerster van het ministerie van economische zaken. Formeel zullen waarschijnlijk de bezwaren tegen de kerncentrales nog een keer moeten worden behandeld, dan door de vier bewindslieden.

Met de uitspraken over Borssele en Doodewaard komt de Raad van State tegemoet aan de beroepsprocedures die de Stichting Miljoenen Zijn Tegen in Amsterdam en een particulier hadden ingesteld. Aan de inhoudelijke bezwaren tegen de kerncentrales komt de Raad van State niet toe, omdat de beslissingen van EZ en VROM al op formele gronden worden vernietigd.