Mandela: geen hervatting overleg

JOHANNESBURG, 6 JULI. Zuid-Afrika wacht een verscherping van de confrontatie. De voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres, Nelson Mandela, wees dit weekeinde oproepen van de regering om te praten over de impasse in het overleg over een nieuwe grondwet van de hand. Mandela zei geen vertrouwen te hebben in de beweringen van president De Klerk, als zou hij vastbesloten zijn een multiraciale democratie op te bouwen.

Mandela verweet president De Klerk gisteren het ANC te “dreigen”. Hij zou dat hebben gedaan in het memorandum waarin hij het ANC opriep de onderhandelingen te hervatten. In dat memorandum beschuldigde de president het ANC ervan onder invloed te staan van de Zuidafrikaanse communistische partij en van de Cosatu, de federatie van Zuidafrikaanse vakbonden.

De regering heeft inmiddels met “grote teleurstelling” gereageerd op de afwijzing, door het ANC, van de oproep de besprekingen over de nieuwe grondwet te hervatten. De regering had het ANC ook gevraagd het overleg met de Inkatha van Zululeider Magosuthu Buthelezi over het zwarte geweld te hervatten; ook die oproep werd door Mandela van de hand gewezen.

Volgens de minister van grondwetszaken, Roelf Meyer, wil de regering nog niet gedetailleerd antwoorden op de verklaring van Mandela, omdat het ANC volgens hem het regeringsmemorandum, waarin naar zijn zeggen “redelijke voorstellen” stonden, nog niet diepgaand heeft bestudeerd.

Mandela zei gisteren “geen reden te zien om het publiek en de internationale gemeenschap te misleiden omtrent de ernst van de crisis waar dit land voor staat.” Een ontmoeting met president De Klerk heeft volgens Mandela “op dit moment geen enkele zin”. Hij beschuldigde de president ervan, de ernst van de eisen van het ANC te onderschatten en ze “in eindeloze discussies en onderhandelingen te willen laten verzanden”. “Dat maakt deel uit van een bewuste poging het geweld af te doen als geweld van zwart tegen zwart in plaats van de aandacht te richten op de centrale rol van de regering van De Klerk en de veiligheidskrachten.”

Mandela maakte gisteren ook bekend dat de Organisatie van Afrikaanse Eenheid tien ministers van buitenlandse zaken naar de Verenigde Naties stuurt. De delegatie moet de ANC-eis dat de Veiligheidsraad zich met de crisis in Zuid-Afrika moet gaan bemoeien, ondersteunen.

    • Michael Sparks