Italiaanse disconto omhoog, kabinet komt met bezuinigingen

ROME, 6 JULI. De Italiaanse centrale bank heeft gisteren het disconto met één procentpunt verhoogd tot 13 procent, terwijl premier Amato een ingreep in de begroting heeft aangekondigd die dertig biljoen lire moet opleveren, ongeveer 45 miljard gulden.

De verhoging van het disconto is bedoeld om de druk op de lire te verminderen. De Banca d'Italia, de centrale bank, heeft enige vorige week op grote schaal moeten interveniëren om de lire te steunen. Vrijdag was de Italiaanse munt gedaald naar het historische dieptepunt van 760,25 lire per Duitse mark.

De druk op de lire komt voort uit de grote scepsis in financiële kringen over de vraag of het nieuwe kabinet in staat is tot de noodzakelijke economisch-financiële sanering. Eind vorig jaar was het disconto al met een half procentpunt verhoogd.

Volgens de gezaghebbende Italiaanse econoom Mario Monti moet de discontoverhoging voldoende zijn om de druk op de lire te verminderen, en aan speculanten duidelijk moet maken dat het kabinet-Amato tot het uiterste zal gaan om devaluatie te voorkomen. In internationale financiële kringen wordt verwacht dat de onrust blijft bestaan totdat duidelijk wordt of het aangekondigd pakket bezuinigingen effect heeft.

In een toespraak vorige week tot de Senaat, vóór de stemmingen waarin zijn kabinet het vertrouwen van het parlement kreeg, heeft Amato gezegd dat de koers van de lire de "Piave-linie' van zijn kabinet zou zijn. Dit was een verwijzing naar de rivier de Piave in het noordoosten van Italië, waarachter de Italiaanse troepen zich in de Eerste Wereldoorlog terugtrokken na aanvallen van het Oostenrijkse leger. Overigens heeft de felle strijd hier tot enorme verliezen geleid.

Na het kabinetsberaad gistermorgen herhaalde minister van schatkist Piero Barucci dat het saneringsprogramma dat het kabinet voor ogen staat is gebaseerd op een stabiele wisselkoers van de lire. Het kabinet heeft een reeks maatregelen aangekondigd die het tekort moeten terugbrengen met 45 miljard gulden, naar de oorspronkelijke doelstelling van 130 biljoen lire, bijna 200 miljard gulden.

Italië heeft een van de grootste begrotingstekorten ter wereld en ziet hierdoor de aansluiting bij de Europese Monetaire Unie in gevaar komen. Minister van financiën Giovanni Goria gaf aan dat het tekort onbeheersbaar dreigt te worden en zei dat Italië zonder drastische ingreep in 1995 een begrotingstekort zou hebben van 300 biljoen lire, ongeveer 450 miljard gulden. De details van de economische ingreep zullen later deze week worden uitgewerkt, als Amato en zijn ministers weer terug zijn van de economische top in München. Het kabinetsberaad van gisteren, een dag nadat de regering het vertrouwen van de Kamer had gekregen, was ook bedoeld om in München te kunnen laten zien dat Italië nu serieuze maatregelen wil nemen.

Eerdere bezuinigingsoperaties zijn in eigen land vaak met scepsis ontvangen, maar nu overwegen de positieve reacties. Amato wil prioriteit geven aan het terugdringen van de inflatie. De beoogde inflatie voor volgend jaar is omlaag gebracht van vier naar 3,5 procent - in mei bedroeg de inflatie op jaarbasis 5,7 procent.

Amato heeft een prijsstop afgekondigd voor de publieke sector. Verwacht wordt dat later deze week een loonstop voor ambtenaren volgt, en dat een aantal directe en indirecte belastingen zal worden verhoogd. Onder andere wordt gespeculeerd op een forse verhoging van de accijns op benzine. De premier wil het parlement op korte termijn voorstellen doen voor hervormingen in de sectoren die hoofdoorzaak zijn van het begrotingstekort: pensioenen, gezondheidszorg, financiering van het lokaal bestuur en ambtenaren.

    • Marc Leijendekker