In voortgezet onderwijs vijf lesuren over aids

UTRECHT, 6 JULI. In hun jaren van voortgezet onderwijs krijgen scholieren gemiddeld vijf lesuren die aan aidsvoorlichting worden besteed. De voorlichting wordt vooral in de bovenbouwklassen gegeven en vaker aan havo- en vwo- dan aan lbo- en mavo-leerlingen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Centrum GVO naar aidsvoorlichting op ruim zeshonderd scholen. De voorlichting over aids wordt vooral gedaan door docenten biologie en gezondheidskunde en in mindere mate ook door leraren maatschappijleer en godsdienst/geestelijke stromingen.

Voor de meeste leraren geldt dat zij slechts beperkt gebruik maken van de mogelijkheden van de vier lespakketten die op de markt zijn: ze vertonen een videofilm en houden een klassegesprek, maar tekeningen of collages, rollespelen, discussies in kleine groepjes of opdrachten waarbij leerlingen een condoom kopen, blijven meestal achterwege. Vaak zijn leraren bang voor ordeproblemen of denken ze niet aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Op 95 procent van de scholen wordt nu aidsvoorlichting gegeven. Protestants-christelijke scholen hebben hun aanvankelijke achterstand ingehaald: zij geven zelfs iets vaker aidsvoorlichting dan openbare scholen. Volgens het Landelijk Centrum GVO dat namens het ministerie van WVC de aidsvoorlichting in het voortgezet onderwijs coördineert, is deze inhaalmanoeuvre waarschijnlijk te danken aan een eigen lespakket voor het protestants-christelijk onderwijs.

Toen het onverhulde karakter van de campagne "Aids, het komt je niet aanwaaien' tot vragen in de Tweede Kamer leidde, heeft het protestants-christelijk onderwijs als reactie "Een wereld van verschil' ontwikkeld. Hierin ligt de nadruk meer op het ontwikkelen van waarden en normen dan op de verwerving van kennis en vaardigheden.