Disconto VS op laagste niveau 30 jaar

ROTTERDAM, 6 JULI. Hoewel de rentemarkten zich inmiddels lijken te hebben hersteld van de klappen na het Deens EMU-referendum en de forse Duitse geldgroeicijfers, de richting is voorlopig verre van duidelijk.

De financiële markten blijven een overwegend afwachtende houding aannemen: de onrust aan het valutafront, de onzekerheid omtrent de Europese monetaire eenwording in het licht van het aanstaande Franse referendum, de onzekerheid omtrent de ruimte die de Bundesbank (nog) niet heeft om haar rentebeleid te versoepelen, de telkens terugkerende vraag of de FED nog een keer de rente zou verlagen (afgelopen week dus wel), de nog steeds bestaande mogelijkheid van een Duitse bronbelasting, het zijn de inmiddels bekende thema's die maken dat de rentemarkten zich overwegend richtingloos blijven ontwikkelen.

Afgelopen donderdag kwam het dus toch tot een discontoverlaging in de Verenigde Staten, maar de reactie op de Nederlandse obligatiemarkt was, zoals op de meeste Europese markten, kortstondig: al lange tijd lopen de Amerikaanse en Europese rente-ontwikkelingen uit elkaar. Dat de afgelopen week nog met redelijk hoge omzetten kon worden afgesloten hield meer verband met de omvangrijke emissie activiteit van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. De BNG is na de Staat de grootste partij op de Nederlandse kapitaalmarkt, en geeft om in haar financieringsbehoefte te voorzien voornamelijk Medium Term Notes uit. Dit is onderhands geplaatst papier met een met obligaties vergelijkbare verhandelbaarheid. Naar verluidt heeft de BNG de afgelopen week circa één miljard gulden geplaatst.

Per saldo liet de 10-jaars rente vorige week een lichte daling zien (rendement vrijdagmiddag was 8,27 procent), in navolging van de meeste andere Europese markten. Dit vrijwel onveranderde rentebeeld staat in duidelijk contrast met de fluctuaties op het valutafront, waar de dollar een nieuw dieptepunt voor dit jaar bereikte, en waar in het EMS het pond sterling, de Italiaanse lire en Spaanse peseta vanwege politieke dan wel economische problemen onder druk komen te staan.

Internationale obligatiemarkten

Bush kreeg dan toch zijn zin. Ruim een week nadat de president aandrong op een monetaire stimulans van de Amerikaanse economie werd hieraan door de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, gehoor gegeven. Of de gemoedsrust van Bush hierdoor is verbeterd valt echter te betwijfelen. De directe aanleiding voor het monetaire ingrijpen was immers gelegen in de dramatisch slechte werkgelegenheidscijfers over de maand juni: een daling van 117.000 niet-agrarische arbeidsplaatsen waar werd gerekend op een stijging van 90.000. Naast de onevenwichtige groei is de Fed ook bezorgd om de geringe groei van de geldhoeveelheid, ondanks de toevoer van valse dollarbiljetten uit Iran. Al met al reden genoeg voor Alan Greenspan en consorten om voor het eerst sinds ruim een halfjaar het disconto met 0,5 procent te verlagen tot 3 procent, het laagste niveau sinds dertig jaar. Zes maanden is overigens ook de gemiddelde termijn die wordt gehanteerd ten aanzien van het doorwerken van een renteverlaging in de Amerikaanse economie. Indien deze termijn ook voor de laatste verlaging opgeld zou doen, dan komt de invloed hiervan voor Bush net te laat: de presidentsverkiezingen staan voor november op het programma. De zorgen van de president waren vorige week echter niet besteed aan de Amerikaanse obligatiemarkt. In de loop van de week nam de markt, geholpen door teleurstellende statistieken, reeds een voorschot op de verlaging. Voorafgaand aan de publicatie van de werkgelegenheidsstatistieken werd slechts gerekend op een daling van de Federal funds rate, het door de Fed gestuurde tarief voor interbancair daggeld. Dat een krachtiger signaal nodig zou zijn om de economie weer op het juiste spoor te brengen ontging de markt niet, getuige de forse koerswinsten vlak na de publicatie van de werkloosheidscijfers. Per saldo daalde de Amerikaanse 10-jaars rente afgelopen week met 23 basispunten tot een niveau van 6,92 procent.

Ook de meeste Europese obligatiemarkten konden, dankzij het Amerikaanse ruggesteuntje, de week positief afsluiten. De Britse lange rente daalde het sterkst, doordat beleggers de looptijd van hun pond sterling-portefeuille verlengden en door een relatieve schaarste aan Brits langlopend papier.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank en Robeco Groep