Cursus Nederlands op tv afgeraden

HILVERSUM, 6 JULI. Een tv-cursus Nederlands voor allochtonen, zoals de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad heeft voorgesteld, is een poging om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.

Om laag opgeleide allochtonen Nederlands te leren, is een intensieve begeleiding nodig en een tv-programma biedt die niet. Dat vindt de commissie die minister Ritzen (onderwijs) adviseert over afstandsonderwijs in de basiseducatie, zo bleek gisteren tijdens het radioprogramma Medelanders Nederlanders. De adviescommissie, die in augustus haar rapport uitbrengt, vindt wel dat tv in het onderwijs aan allochtonen en anderen die Nederlands willen leren een grotere rol kan spelen. Maar dat kan pas nadat zij hebben geleerd te leren, zoals commissie-secretaris H. Sligte het noemde. Voor wie nog niet of nauwelijks kan lezen en schrijven, en dat geldt voor de helft van de allochtonen in Nederland, is een tv-programma een volstrekt onvoldoende introductie.