Bouterse hekelt hervorming van leger Suriname

PARAMARIBO, 6 JULI. De Surinaamse legerleider Bouterse heeft in een toespraak de regering-Venetiaan dit weekeinde gewaarschuwd om niet te snel en te ver te gaan met haar hervormingsplannen, vooral wat betreft de reorganisatie van het leger.

Bouterse sprak zaterdag als voorzitter van het "reconstructie-team' van de Nationaal Democratische Partij (NDP) op een drukbezochte bijeenkomst in het NDP-hoofdkwartier ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de aan het leger gelieerde politieke partij. Het was zijn eerste redevoering in het openbaar sinds het Surinaamse parlement de politieke bevoegdheden van het Nationaal Leger in maart dit jaar uit de grondwet schrapte.

Volgens de legerleider worden de hervormingen “verkocht met mooie woorden als democratie en rechtsstaat” maar “heulen” de huidige regeerders met het buitenland. Hij gaf geen concrete voorbeelden, maar zei wel dat “bepaalde ambassades” een allesbepalende positie in Paramaribo hebben. “De soevereiniteit wordt te grabbel gegooid”, aldus de legerleider, die zei dat hij daardoor niet langer kon zwijgen. Hij zei zich bewust te zijn van de kritiek die zijn optreden kan oproepen.

Bouterse vroeg zijn gehoor of het wel weet wat er binnen het Nationaal Leger en het Korps Politie gebeurt. Hij merkte op dat het leger zich altijd constructief heeft opgesteld. De regering heeft aangekondigd het leger drastisch te willen inkrimpen, mogelijk met meer dan de helft van het aantal manschappen. Tevens komen tal van taken op het ministerie van defensie weer in handen van burgerpersoneel. Vorige week nog werd het verstrekken van visa overgeheveld van de militaire inlichtingendienst naar het ministerie van buitenlandse zaken.

Bij de beoordeling van het economische aanpassingsprogramma van de regering moet slechts gekeken worden of het de belangen van het volk en de werknemers dient, aldus Bouterse. De voormalige machthebber wees op de nood waarin het volk verkeert: de criminaliteit, de stijgende prijzen en de harde deviezen die reizigers sinds kort moeten betalen om naar het buitenland te vliegen. Zich richtend tot degenen die Venezuela als voorbeeld zien van aanpassing en democratie, zei Bouterse dat men nu maar moet kijken wat daar gebeurt. In dat land werd begin februari een militaire staatsgreep verijdeld.

Sinds de wijziging van de grondwet mogen militairen zich alleen nog buiten diensttijd met politiek bezighouden. Legerleider Bouterse heeft die ruimte ook gekregen, waarbij “we zullen bezien hoe hij die ruimte invult”, aldus president Venetiaan twee weken geleden tijdens zijn bezoek aan Nederland.