Weekoverzicht

De Federal Reserve (het Amerikaans stelsel van centrale banken) verlaagde donderdag het disconto met een half procent tot 3,0.

De verlaging volgde bijna onmiddellijk op de bekendmaking van een stijging van de werkloosheid naar 7,8 procent in juni, het hoogste niveau in acht jaar. De "Fed' erkende met de verlaging dat de Amerikaanse economie nog steeds in het slop zit. Voor president Bush kwamen de werkloosheidscijfers zeer ongelegen, nu hij volop in de verkiezingscampagne zit. Bush, die bijna om een discontoverlaging had gesmeekt, greep de aankondiging door de Fed aan voor een optimistisch geluid. Analisten zijn het er echter niet over eens of het herstel van de economie nu werkelijk zal inzetten.

De roebel is sinds 1 juli gedeeltelijk convertibel. De Staatsbank van Rusland hanteert voortaan nog maar één koers van 125,26 roebel voor een dollar. Tot nu bestonden er twee koersen: een fluctuerende toeristische koers en een twee keer zo dure commerciële koers van 55 roebel voor één dollar. Op de zwarte markt bracht de dollar de laatste weken meer dan 140 roebel op. Of de economische hervorming nu snel van de grond komt, is de vraag. Nog maar een kwart van de Russische bevolking gelooft in een "shocktherapie'. En de behoudende krachten in de regering winnen terrein.

Duitsland heeft definitief afgezien van de bestelling van het jachtvliegtuig Jäger '90. De Duitse regering vindt deze European Fighter Aircraft (EFA) te duur en militair onnodig. Het besluit betekent waarschijnlijk het einde van het internationale EFA-project, waarin ook Groot-Brittannië, Spanje en Italië participeren. De andere landen zien de Duitse suggestie een lichter jachtvliegtuig te maken als een afleidingsmanoeuvre om uitstel te krijgen van betaling van de contractueel verplichte schadeloosstelling. Om kostendekkend te produceren moeten circa 600 toestellen van zo'n 140 miljoen mark per stuk worden verkocht. Volgens de Duitse vliegtuigbouwer Dasa gaan in Beieren zeker 10.000 "rechtstreekse' en nog eens 10.000 "afgeleide' banen verloren. Groot-Brittannië en Spanje gaven te kennen het project in een of andere vorm te willen voortzetten. Ook daar staan vele duizenden banen op het spel. Binnen het Britse kabinet zou vanwege de hoge kosten van het project echter verdeeldheid zijn ontstaan.

De economische betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap, door het conflict over de EG-landbouwsubsidies toch al wat gespannen, zijn verder onder druk gekomen door een ruzie over de staalexport. EG-commissaris F. Andriessen reageerde verontwaardigd op klachten van Amerikaanse producenten bij hun regering dat Europese staalbedrijven zich schuldig maken aan dumpingpraktijken in de VS. Andriesen vindt het verwerpelijk dat Washington op eigen houtje met maatregelen dreigt, terwijl een dergelijk conflict in het verband van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) moet worden opgelost. Volgens de Europese staalproducenten raakt de Amerikaanse beschuldiging kant noch wal.

De relatie tussen de VS en Japan lijkt weer wat beter na het bezoek van de Japanse premier Kiichi Miyazawa aan Washington. Hij zegde president George Bush toe de economie van zijn land te stimuleren. De Japanse premier en de Amerikaanse president waren veel vriendelijker voor elkaar dan tijdens hun vorige topontmoeting afgelopen januari in Tokio, die werd gekenmerkt door bittere disputen over de Amerikaans-Japanse handel.

Het DAC (Development Assistence Committee) waarschuwde dat de hulp van de rijke aan de arme landen de komende jaren tekort zal schieten. Tot de DAC behoren 20 van de 24 industrielanden die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Vooral uit de arme voormalige Sovjet-republieken en Indo-China zal de hulpvraag toenemen. De officiële hulp bleef vorig jaar op 0,34 procent van het bruto nationaal produkt van de landen steken, nauwelijks de helft van de VN-norm. Slechts vier landen komen boven deze norm uit, waaronder Nederland. Japan was met 10,95 miljard dollar de grootste hulpverstrekker.

Het onderzoek naar het schandaal rond de BCCI (Bank of Credit & Commerce Internationale) is nog lang niet afgelopen. Officier van justitie Robert Morgenthau te New York klaagde deze week de topman van de grootste Saoedische bank, sjeik Khalid bin Mahfouz aan, omdat hij cliënten van de BCCI door fraude 300 miljoen dollar afhandig had gemaakt. Het onderzoek naar de inmiddels failliete BCCI wordt volgens Morgenthau in termen van geld alleen maar groter. In het grootste bankschandaal in de geschiedenis gingen crediteuren voor meer dan 15 miljard dollar het schip in.