Regering Mugabe

HARARE, 4 JULI. President Mugabe van Zimbabwe heeft de omvang van zijn kabinet teruggebracht van 55 naar 46 ministers.

De maatregel is onderdeel van een economisch hervormingsplan, dat voorziet in ontslag voor 6.000 ambtenaren. De minister van landbouw is vervangen, omdat hij geen afdoende maatregelen heeft genomen om de gevolgen van de droogte op te vangen. Hij wordt nu minister van cultuur en sport. De minister van energie, verantwoordelijk gesteld voor het gebrek aan brandstof, is uit het kabinet verdwenen. (AP)