ramsj

Erwin Heinle, Fritz Leonhardt: Towers, a historical survey Gebonden, Rizzoli 1989, van ƒ 174,25 voor ƒ 79,50. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam, Donner, Rotterdam.

Jane Brown: The art and architecture of English gardens Gebonden, Rizzoli 1989, van ƒ 205,- voor ƒ 79,50. Scheltema, Donner.

Robert A. M. Stern: Modern classicism Gebonden, Rizzoli 1988, van ƒ 130,- voor ƒ 49,90. Scheltema, Donner.

J. Sterk: Philips van Bourgondië 1465-1524 Gebonden, Walburg Pers 1980, van ƒ 69,90 voor ƒ 19,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Leo Le Bon: Where mountains live; twelve great treks of the world Gebonden, Aperture 1987, van ƒ 75,- voor ƒ 19,90. Steven Sterk.

Doris Bry and Nicholas Callaway: Georgia O'Keeffe; the New York years Gebonden, Knopf 1991, van ƒ 205,- voor ƒ 89,50. De Verbeelding, Utrechtsestraat Amsterdam.

Erwin Heinle, Fritz Leonhardt: Towers, a historical survey Gebonden, Rizzoli 1989, van ƒ 174,25 voor ƒ 79,50. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam, Donner, Rotterdam.

Jane Brown: The art and architecture of English gardens Gebonden, Rizzoli 1989, van ƒ 205,- voor ƒ 79,50. Scheltema, Donner.

Robert A. M. Stern: Modern classicism Gebonden, Rizzoli 1988, van ƒ 130,- voor ƒ 49,90. Scheltema, Donner.

Drie fraaie boeken over architectuur, als toegift op de dag van de architectuur die onlangs werd gehouden. Heinle en Leonhardt presenteren een groots overzicht - begeleid door negenhonderd illustraties - van alles wat er in de loop der eeuwen aan torens is gebouwd, vanaf de Toren van Babel en de vuurtoren van Pharos, tot aan de Sears Building in Chicago, het hoogste woongebouw ter wereld met zijn 443,50 meter (al is er een trotse communicatie-mast in Toronto die daar weer negentig meter op neerkijkt). Het aanbod aan torens is even groot als de functies die ze uitoefen(d)en: torens van minaretten, pagodes, kastelen, kathedralen, raadhuizen en wolkenkrabbers. Curieus genoeg laat ook de natuur nog van zich spreken in het boek, via rotspieken, sequoia's en zelfs termietenheuvels.

Heel wat vlakker en rustiger zijn de meer dan driehonderd historische Engelse tuinen die in het boek van Brown aan bod komen. Nauwgezette beschrijvingen, aan de hand van technische details, plattegronden en ontwerpschetsen.

Waarom staat de klassieke (classicistische) traditie in de bouwkunst de laatste decennia weer volop in de belangstelling? Over die vraag buigt zich de "major architect and theoretician' (flaptekst) Robert Stern. Hij besteedt aandacht aan het werk van dertig toonaangevende collega's (onder wie Leon Krier en Ricardo Bofill), ontdekt als een echte theoreticus vijf hoofdstromingen binnen het moderne classicisme, en sluit af met een ontwerp voor een "modern classical city': zowel kleurrijk en spannend, als bombastisch en vervreemdend.

J. Sterk: Philips van Bourgondië 1465-1524 Gebonden, Walburg Pers 1980, van ƒ 69,90 voor ƒ 19,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Een (kunst)historische dissertatie over Philips van Bourgondië, de jongste bastaardzoon van Philips de Goede die in 1516, min of meer onvrijwillig, tot Bisschop van Utrecht werd gekroond. Vanaf zijn jeugdjaren had hij grote belangstelling voor de klassieke oudheid en de kunsten, en zijn leven lang stelde hij zich op als een ware mecenas. Dat laatste blijkt ook uit de interessante boedelbeschrijving van kasteel Duurstede - zijn residentie - die in 1529 werd vastgelegd, en die volledig in dit boek is opgenomen (zestig pagina's lang, geen "pispot' blijft onbesproken), uitvoerig voorzien van noten.

Leo Le Bon: Where mountains live; twelve great treks of the world Gebonden, Aperture 1987, van ƒ 75,- voor ƒ 19,90. Steven Sterk.

Le Bon beschrijft twaalf trektochten door het hooggebergte van Nepal, India, Peru, Patagonië en Tanzania. De hoofdstukken gaan vergezeld van allerlei informatie over de zwaarte van de tocht, het beste seizoen voor een bezoek, geschikte uitrusting en transportmiddelen, het aanvragen van visa's, en de plaatselijke bevolking (gelukkig overal "very friendly'). Het boek, zo juicht de flaptekst: ". . . stirs the imagination, compels one to spring into action and to hike out lifetime dreams.' En alsof dat nog niet genoeg is: "superbly photographed in living color!' Toch een aanlokkelijk boek.

Doris Bry and Nicholas Callaway: Georgia O'Keeffe; the New York years Gebonden, Knopf 1991, van ƒ 205,- voor ƒ 89,50. De Verbeelding, Utrechtsestraat Amsterdam.

Vanuit het verre en geïsoleerde Texas trok Georgia O'Keeffe (1887-1986) in 1918 naar New York, waar ze spoedig werd opgenomen in de kunstenaarskringen rond de legendarische 59th Street Studio van Alfred Stieglitz - de fotograaf met wie ze in 1924 trouwde. Dit imposante boek (ook qua formaat, want het meet 35 bij 50 centimeter), toont werk uit die jaren, te beginnen met een reeks opmerkelijke Texaanse aquarellen. Het boek besluit met een grondig essay waarin O'Keeffe wordt geplaatst in de "sociaal-culturele context' (zoals dat nu eenmaal heet) van haar tijd.

    • Henk Lagerwaard