Overleg beëindiging Franse wegblokkades afgebroken

PARIJS, 4 JULI. Besprekingen tussen de Franse regering en vertegenwoordigers van de stakende vrachtwagenchauffeurs hebben niets opgeleverd. Vanmorgen tegen vijf uur werd het gesprek, dat twaalf uur duurde, afgebroken. De bonden riepen daarna hun leden op hun acties voort te zetten.

Aan het begin van het eerste belangrijke vakantieweekeinde in Frankrijk handhaafden vrachtwagenchauffeurs vanmorgen nog circa 150 blokkades van autowegen en andere belangrijke verkeerswegen. Op de autoweg Lille-Parijs-Marseille is alle verkeer onmogelijk.

De minister van binnenlandse zaken, Paul Quiles, zei gisteravond op de televisie dat de regering desnoods met geweld de bevoorrading met benzine en andere brandstoffen veilig zal stellen. De politie heeft opdracht het ongemak voor automobilisten en vakantiegangers zoveel mogelijk te beperken. Quiles sloot de inzet van militaire middelen om blokkades te beëindigen uit.

Pierre Joubert, vertegenwoordiger van minister van sociale zaken en verkeer Jean-Louis Bianco, voerde tot vanmorgen vroeg onderhandelingen met transportwerkgevers, vakbonden van chauffeurs en vertegenwoordigers van de "routiers' die de autowegen blokkeren. Na afloop zei een vertegenwoordiger van de bonden dat de regering de besprekingen kennelijk niet serieus neemt en gebruikt “om aan te tonen dat er onderhandelingen zijn geweest”.

Het overleg was 's middags al in een gespannen sfeer begonnen. Minister Bianco sprak zich uit voor een nieuwe CAO met duidelijke afspraken over betere werkomstandigheden en beperking van de werktijden van vrachtautochauffeurs.

De strategie van de regering is er op gericht de sociale wantoestanden in de transportsector aan te pakken en de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs te verbeteren. De vakbonden, waarbij overigens maar een klein deel van de protesterende chauffeurs is aangesloten, probeerden met harde eisen en dreigementen de leiding over te nemen van de chauffeursactie.

In zekere zin komt de regering dat goed uit: overleg met delegaties van de blokkades heeft de afgelopen dagen weinig resultaat opgeleverd. Afspraken die lokale autoriteiten met afvaardigingen van chauffeurs hadden gemaakt werden in de meeste gevallen afgewezen door de "routiers' die op de barricades waren gebleven.

Pag.5: Militaire chauffeurs ingezet op tankwagens

Bianco herhaalde dat het puntenrijbewijs dat op 1 juli van kracht werd, zal worden gehandhaafd, maar dat de protesterende chauffeurs bij het overleg over de toepassing van de regels van het puntenrijbewijs zullen worden betrokken. Daartoe is een speciale commissie opgericht, die gistermiddag voor het eerst in een gespannen sfeer bijeen kwam.

De commissie besloot slechts tot de instelling van werkgroepen hetgeen als een teleurstelling werd ervaren door de chauffeurs die intrekking van het puntenrijbewijs krijgen. De commissie telt 70 leden onder wie afgevaardigden van een vereniging van verkeersslachtoffers.

De burgemeesters van Lyon en Toulouse, twee steden die zwaar getroffen zijn door de blokkadeacties, riepen gisteren op het puntenrijbewijs te "herzien'. Beroepsorganisaties in de transportsector bepleitten uitstel met twee weken en zelfs zes maanden, maar de regering heeft dat afgewezen. Minister Bianco zei wel dat een regeling getroffen zou moeten worden getroffen om te voorkomen dat chauffeurs ontslagen worden als ze hun rijbewijs verliezen. Wie zijn zes punten kwijt raakt, krijgt pas na een half jaar een nieuw examen en een nieuw rijbewijs.

Militaire chauffeurs werden gistermiddag ingezet om tankwagens met benzine te laten vertrekken uit een opslagplaats in de Parijse voorstad Gennevilliers. De politie houdt de toegangen tot de brandstofdepots vrij. In Lyon waar een gebrek aan benzine was ontstaan, werden pompstations bevoorraad door tankwagens die onder politiebescherming stonden. Ook in Nantes en Toulouse, waar de vrachtautoblokkades onverkort voortduurden, kwam de leverantie aan pompstations weer op gang.

Dit weekeinde zouden vier miljoen Franse automobilisten op vakantie gaan. De uittocht uit Parijs kwam langzaam op gang en gaf geen grote problemen. In het begin van de avond werd tachtig kilometer file gemeld, niet meer dan gebruikelijk is op een drukke vrijdag. Veel Fransen lijken hun vertrek te hebben uitgesteld. De vakantiegangers die naar het zuiden van Frankrijk willen rijden, kozen merendeels de autoweg Parijs-Orleans-Bourges-Clermont-Ferrand. Vanuit de hoofdstad van Auvergne is de Franse Middellandse Zeekust via kleinere wegen nog redelijk gemakkelijk bereikbaar.

Het verkeer vanuit Parijs naar Normandië werd bemoeilijkt door een nieuwe blokkade van de drukke autoweg A 13 (Parijs-Rouen) nabij Mantes-la-Jolie. Er ontstond een file van 20 kilometer en de binnenwegen raakten verstopt. In Lille ontstond gistermiddag een chaos door een demonstratie van boeren die met tractoren de stad inreden. Honderd taxichauffeurs hielden een langzaam aan-actie tegen invoering van het puntenrijbewijs. In het zuiden werd het treinverkeer nabij Cavaillon tijdelijk lamgelegd door boeren die een treinstation bestormden.