Lubbers niet verrast door bezoek Mitterrand

DEN HAAG, 4 JULI. “Ik was niet verrast. Ik zag het gewoon als een logisch gevolg van de intensieve gedachtenwisseling op de EG-top over een actievere opstelling in Joegoslavië.” Aldus een laconieke premier Lubbers over het dramatische bliksembezoek van president Mitterrand van Frankrijk aan het belegerde Sarajevo, vorig weekeinde, na afloop van die EG-top in Lissabon.

Alleen het Portugese voorzitterschap was kort te voren op de hoogte gesteld van het bezoek van Mitterrand. Zelf zou Lubbbers niet buiten de EG-partners om gehandeld hebben, zei hij gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie toe. Maar een premier van Nederland verkeert nu eenmaal in een andere situatie dan het staatshoofd van Frankrijk. Omdat echter de Franse actie geheel in de lijn ligt van de top “moeten we juist blij zijn met dit geslaagde initiatief en niet mekkeren over de procedure”, aldus de minister-president.

Als hij wel verrast was, zou Lubbers aangenaam verrast zijn geweest. Hij had namelijk zelf enige weken eerder, tijdens een bijeenkomst in Brussel van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) - slechts gesteund door bondskanselier Kohl - al gepleit voor nieuwe inititatieven in de diplomatieke patstelling in Joegoslavië. “Maar om nou te gaan zeggen dat ik Mitterrand op een idee heb gebracht, nee, dat zou ijdeltuiterij zijn. Dan moet ook zeker de Italiaan Andreotti genoemd worden. Die heeft op de top welsprekend gepleit voor meer activiteit. Dat zal Mitterrand zeker beïnvloed hebben” zo zei de premier bescheiden.