Jeltsin garandeert bestand in Moldavië

MOSKOU, 4 JULI. De Russische president Boris Jeltsin en zijn Moldavische ambtgenoot Mircea Snegur hebben gisteren verklaard een al eerder overeengekomen staakt-het-vuren te zullen garanderen om zo een einde te maken aan het bloedige etnische conflict in Moldavië.

Na overleg in het Kremlin werden de beide leiders het verder eens om een bufferzone in te stellen tussen de strijdende partijen en om neutrale troepen in te zetten voor het uit elkaar houden van beide kampen. Bovendien zal er een directe telefoonlijn worden geïnstalleerd waardoor de beide presidenten zo nodig onmiddellijk contact met elkaar kunnen opnemen.

Jeltsin, Snegur en de presidenten van Roemenië en de Oekraïne werden het vorige week tijdens een conferentie in het Turkse Istanbul al eens over een bestand maar deze week kwam het desondanks opnieuw tot gevechten. De afgelopen maanden is het tot felle gevechten gekomen tussen Moldaviërs en de Russische minderheid in Moldavië, die zich heeft afgescheiden in de eigen republiek Transdnjestrië. Bij de strijd werden in totaal zeker 500 mensen gedood.

“Het is van groot belang dat Boris Nikolajewitsj en ik ons garant stellen voor het staakt-het-vuren. We hebben afgesproken om alles te doen wat we kunnen om de voorwaarden te scheppen voor een onderhandelingsproces, voor de dialoog, die vandaag, op dit uur begint”, aldus Snegur gisteren in Moskou.

Jeltsin stemde er mee in om besprekingen te beginnen met Moldavische functionarissen over de terugtrekking van het veertiende Russische leger uit Moldavië. De aanwezigheid van dit leger is een van de voornaamste twistpunten tussen de Russen en de Moldaviërs. (AP, AFP)