Het frauduleuze rijk van megalomaan Maxwell

Een tiran en slavendrijver met grootheidswaanzin. Maar ook een charismatische persoonlijkheid die gemakkelijk mensen aan zich bond. Robert Maxwell bouwde een media-imperium op zijn gigantische ego en hield het met blufpoker in stand. Na zijn dood kwam een miljardenfraude aan het licht.

Omdat de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak, zeker op de korte termijn bezien, constant is en dat oppervlak geen bijdrage van betekenis onvangt van de hete aardkern (anders dan bij voorbeeld bij Jupiter en Saturnus het geval is), moet gelden dat er per tijdseenheid evenveel aardwarmte de ruimte wordt ingestraald als er van de zon wordt ontvangen.

    • Ferry Versteeg