Heemstede; School krijgt steun van hamburgerconcern

Heemstede beslist volgende week of de plaatselijke openbare Voorwegschool zich mag laten sponsoren door het bedrijf McDonalds. De gemeente vreest precedentwerking van de sponsoring, een nieuw fenomeen in het basisonderwijs.

HEEMSTEDE, 4 JULI. Commercie? Geen sprake van, zegt de eigenaar van de hamburgerrestaurants. Zijn bereidheid om de met ruimteproblemen kampende Voorwegschool in Heemstede financieel uit de brand te helpen is louter ingegeven door “emotionele overwegingen”. “Het gaat om het belang van die kinderen”, aldus R. Assman, licentie-houder van drie McDonalds-vestigingen, in Haarlem en Zandvoort.

Bovendien, het was niet eens zijn idee. Assman werd onlangs benaderd door een goede kennis, directeur E. Van der Zwaag van de Voorwegschool. De snel gegroeide school had voor de 350 leerlingen dringend extra lokalen nodig. Het instituut voor epilepsiebestrijding Meer en Bosch, pal naast de school, was bereid ruimte af te staan - kon McDonalds niet gas en licht betalen?

Dat kon, meende Assman. De Amerikaanse fast-food gigant steekt wel vaker geld in goede doelen. Assman onderhield trouwens toch al hartelijke relaties met de school: zo eten de kinderen er in de pauze van McDonalds place-mats, een cadeautje van het bedrijf. “Een goede vriendschap is nooit weg”, zegt Van der Zwaag. “Maar het is beslist niet de bedoeling dat onze kinderen straks McDonalds-petjes gaan dragen op school.” Sponsoring zou, voor vijf tot tien jaar, op “enkele tienduizenden guldens” komen, aldus Assman.

Met deze constructie hoopt de in 1630 gestichte basisschool - de oudste van Nederland - een einde te maken aan vier jaar soebatten over ruimtegebrek. Het ministerie van onderwijs, dat de huisvesting van scholen bekostigt, heeft met het oog op de leegstand in de andere basisscholen die Heemstede telt, aanvragen om uitbreiding en noodlokalen afgewezen.

De openbare school voelt niets voor het voorstel van de gemeente om dan maar in te trekken in enkele, nu lege lokalen van een katholieke basisschool in de buurt. “We willen onze kinderen niet uit elkaar scheuren”, aldus de directeur. “Ouders hebben bewust gekozen voor de cultuur van deze school.” In de oplossing mèt McDonalds hoeven de kinderen niet uit elkaar. Bovendien blijven gemeente en rijk erbuiten: het bedrijf betaalt immers rechtstreeks aan Meer en Bosch.

Bij de gemeente “vliegen de faxen nog door het land” op zoek naar juridisch advies, tot bij de Onderwijsraad, meldt M.S.C. Mous, D66-wethouder van onderwijs. Nadat het plan haar vorige maand werd gepresenteerd volgde een juridische hordenloop tussen de basisschool en de gemeente, die als bestuur van de openbare school het laatste woord heeft. In het voortgezet onderwijs is sponsoring niet ongebruikelijk, met name in het beroepsonderwijs, maar in het basisonderwijs is het nieuw. Een woordvoerster van het ministerie van onderwijs ziet “vooralsnog geen wettelijke bezwaren tegen zo'n plan”. Maar, zegt ze: “De gemeente is op dit punt uiteindelijk de baas.”

Heemstede wil vooral advies over de regeling dat extra geld van de gemeente voor openbare scholen ook moet worden uitbetaald aan bijzondere scholen. Als sponsoring ook onder die regeling valt, kan dat een zware financiële strop betekenen. Koudwatervrees, vindt de Voorwegschool. Deskundigen die door de school in de arm zijn genomen menen dat de gemeente geen enkel risico loopt: de bewuste regeling heeft volgens hen geen betrekking op particuliere subsidies.

Wethouder Mous: “Je hoort daar sterk uiteenlopende meningen over van deskundigen. Ik heb de indruk dat het juridisch nog niet is uitgekristalliseerd.” Ook al was dat wel het geval, dan nog blijft voor haar de vraag of sponsoring wenselijk is. “De principiële vraag is of wij dergelijke sponsoring in het basisonderwijs willen toestaan. Ik wil best geloven dat McDonalds de beste bedoelingen heeft, maar als we dit toelaten kunnen we andere sponsors natuurlijk moeilijk weigeren. Ik heb daar grote aarzelingen over. Je geeft zo als gemeentebestuur toch een stuk verantwoordelijkheid uit handen.” Burgemeester en wethouders willen aanstaande dinsdag, met de schoolvakantie in het vooruitzicht, een beslissing nemen.

Intussen lopen op de Voorwegschool de emoties hoog op. Tijdens een drukbezochte, drie uur durende ouderavond afgelopen woensdag overheerste ergernis over de “nalatige houding” van de gemeente. “Ik vind het een schande dat je zo door het stof moet om een goede oplossing voor je school voor elkaar te krijgen”, meent de voorzitter van de medezeggenschapsraad, P.M.R. Schuurmans. Slechts een enkele vader staat tijdens de ouderavond op om bedenkingen te uiten tegen het aantrekken van een commerciële sponsor. “Maar die is anti-Amerikaans”, fluistert een moeder achterin de zaal.

    • Sjoerd de Jong