Gedeputeerde Groningen weg wegens tekort

GRONINGEN, 4 JULI. De Groningse PvdA-gedeputeerde H. Vos (welzijn en ouderenbeleid) heeft gistermiddag zijn functie neergelegd.

Zijn aftreden komt een dag nadat uit een accountantsrapport bleek dat het financieel beheer van de bejaardenoorden door de provincie volstrekt onvoldoende was. De provincie kampt als gevolg van het wanbeheer met een tekort van 17,8 miljoen gulden. De problemen zijn, behalve aan bezuinigingen bij het rijk, te wijten aan een gebrekkig inzicht van de afdeling Welzijn Economie en Bestuur in de financiële afwikkeling met de individuele bejaardenoorden. Een totaaloverzicht van de uitgaven voor renovatie, nieuwbouw, privatisering en sluiting van bejaardenoorden werd niet vastgelegd. Bij de instellingen zelf bestond het beeld dat de provincie de tekorten wel zou dekken.

Gedeputeerde Vos verklaart dat “de boekhouding niet goed is bijgehouden”. “Er is te laat bijgestuurd en daar ben ik verantwoordelijk voor.” Hij zegt niet onder druk te zijn opgestapt, maar te vertrekken op grond van "politiek eergevoel'. “Ik wil niet de indruk wekken aan mijn zetel te kleven”.

Vos was niet op de hoogte van het ontbreken van een totaalinzicht in de financiering van de 62 Groningse bejaardentehuizen, die een gezamenlijk budget hebben van 500 miljoen gulden per jaar. “Je werkt op basis van vertrouwen met je ambtenaren. Als bestuurder vraag je niet elke dag wat er aan de hand is. De enige pleister op de wonde is dat er geen geld over de balk is gegooid. Er is ook geen geld weg. Het is besteed aan noodzakelijke verbeteringen. Maar er is te laat gesignaleerd dat de zaak niet netjes werd opgeteld”.

De provincie zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om de tekorten terug te brengen tot 7,8 miljoen in 1996. Zo is een investeringsstop op nieuwbouw en renovatie ingesteld en zal de provincie de bezuinigingen op de doeluitkeringen van het rijk doorberekenen aan de instellingen. Wat de gevolgen zijn voor de bejaardentehuizen is nog onduidelijk. Op de lange termijn worden fusies en sluitingen niet uitgesloten.

Vos (50) was sinds 1980 lid van Provinciale Staten en vanaf 1986 gedeputeerde. Commissaris van de koningin H. Vonhoff zegt het opstappen van Vos buitengewoon te betreuren, al kwam diens aftreden niet als een verrassing. “Ik had de hoop dat het college heel zou blijven. Maar als iemand de overtuiging heeft dat hij geen draagvlak heeft in de Staten, kan ik me zijn conclusie voorstellen”, aldus Vonhoff. CDA-gedeputeerde J. van Dijk noemt Vos' aftreden "triest'. “Ik heb respect voor zijn besluit, al was er geen noodzaak om weg te gaan”.