Franse boeren bij Lille slaags met oproerpolitie

PARIJS, 4 JULI. Enkele dagen waren ze uit beeld, de Franse boeren, maar gisteravond deden ze weer van zich spreken. Ongeveer 2.500 boeren, van wie 150 met tractoren, verzamelden zich in Lille voor een bijeenkomst tegen het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap waartoe de gevestigde landbouworganisaties hadden opgeroepen.

De demonstratie zorgde voor enorme verkeersopstoppingen in de metropool van het noorden, die sinds maandagavond grotendeels is geïsoleerd door barricades van vrachtauto's. De boeren gedroegen zich zoals altijd: ze rukten verkeersborden uit de grond, beschadigden auto's en staken autobanden in brand, en - het gebruikelijke hoogtepunt bij deze acties - ze raakten bij de prefectuur slaags met de oproerpolitie. Tegen etenstijd was alles weer voorbij.

De televisie bracht ook een beschaafd klagende boer in beeld, een fruitteler in het zuiden van Frankrijk die zijn abrikozen en perziken niet meer kwijt kan: de autoweg A1 naar de grote agglomeraties zoals Lyon (2 miljoen consumenten) en Parijs (tien miljoen inwoners) is al dagenlang vakkundig geblokkeerd door de "routiers'. De unie van groente- en fruittelers betreurt de blokkades “want de oogstcampagne van 1992 is al moeilijk genoeg wegens klimatologische en conjuncturele problemen”.

De fruittelers kregen, zoals dat hoort, meteen hulp van minister van landbouw Lous Mermaz. Hij stuurde een brief naar zijn ongelukkige collega Georges Sarre, de man die verantwoordelijk is voor de invoering van het puntenrijbewijs dat de vrachtautochauffeurs in "colère' deed ontsteken. Mermaz wees op de “extreme, zelfs dramatische moeilijkheden” van de fruit- en groentetelers en vroeg Sarre, die tenslotte maar staatssecretaris is, daarmee “rekening te houden in het perspectief van een snelle oplossing van het conflict”. Mermaz, die zijn pappenheimers kent, zorgde er uiteraard voor dat zijn brief werd gepubliceerd.

Dat de boeren met hun tractoren, hun demonstraties en de mislukte "blokkade van Parijs' talloze landgenoten al enkele weken lang bijna evenveel overlast hebben bezorgd als de "routiers' doet voor Mermaz niet terzake - ieder veegt zijn eigen stoep schoon.

    • Jan Gerritsen