Drie leden opgestapt uit bestuur van loterij

DEN HAAG, 4 JULI. Drie van de zeven bestuursleden van de Stichting Nationale Postcode Loterij hebben gisteren wegens “toenemende negatieve publiciteit” hun bestuursfunctie neergelegd. Het ministerie van justitie onderzoekt sinds begin deze week of de stichting de Wet op de Kansspelen heeft overtreden.

De drie afgetreden bestuursleden - voorzitter S. Jelsma, vice-voorzitter F. Leeman en secretaris B. Poelmann - zijn eveneens initiator en organisator van de Postcode Loterij. Op grond daarvan hadden ze vorig jaar inkomsten van ieder 518.000 gulden uit de loterij.

Zij ontvangen een contractueel vastgelegd percentage van de opbrengst. Voor dit jaar wordt een bruto loterij-opbrengst van 140 miljoen gulden verwacht, waardoor de inkomsten van de initiators/organisatoren het miljoen per persoon zullen overschrijden.

P. Schaink, gisteren tot voorzitter ad interim benoemd, zegt dat er ten onrechte een verkeerde beeldvorming is ontstaan over het feit dat de drie teruggetreden bestuursleden eveneens inkomsten uit de loterij hebben.

Bij de start van de loterij, die haar bekendheid ontleent aan het televisieprogramma "Hitbingo' van RTL4, is geen rekening gehouden met “het enorme succes”, aldus Schaink. Het afgesproken percentage dat aan de initiators/organisatoren toevloeit is “toen niet in verband gebracht met deze bedragen”. De “cumulatie van functies” was volgens de nieuwe voorzitter destijds logisch. “Het ging om een kleine organisatie waarvan niemand verwachtte dat ze zoveel succes zou hebben.”

Door het bekend worden van de inkomsten van de initiators, gisteren in De Telegraaf, vonden dezen het evenwel beter als bestuurslid op te stappen. De drie blijven wel aan als organisatoren van de loterij. Volgens Schaink was het nodig “de vicieuze cirkel van kwaadspraak” te doorbreken. Hij weerspreekt dat er sprake is van onbehoorlijke verrijking. “Laat staan dat er een wet is overtreden.”

Het grootste deel van de opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij gaat naar ideële organisaties als de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, Novib en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Deze organisaties hebben ieder een zetel in het bestuur. Schaink, bestuurslid namens VluchtelingenWerk, onderstreept dat de drie gisteren op eigen initiatief zijn opgestapt. Hij bevestigt evenwel dat bij de ideële organisaties steeds meer “nervositeit” ontstond over de dubbelfuncties.