De inhoud van Fukuyama's these over het ...

De inhoud van Fukuyama's these over het zogenaamde "einde van de geschiedenis' is een mythe en draagt het gevaar in zich een vacuüm te scheppen waarin gemakkelijk nieuwe collectivistische ideologieen en waardesystemen van nationalistische, racistische of religieuze aard kunnen ontstaan.

Fits Boterman, Universiteit van Amsterdam

Het aanbrengen op de openbare weg van verkeersdrempels en andere obstakels om de snelheid van voertuigen te beperken, heeft een negatieve uitwerking op de verkeersveiligheid omdat de bestuurders van de voertuigen al hun aandacht nodig hebben voor de betreffende obstakels en daardoor het verkeer om hen heen uit het oog verliezen.

Richmond A.Th. Gortzak, Universiteit van Amsterdam

Elk woordenboek is subjectief. Daarom verdient de in van Dale (3) gegeven richtlijn: "het gezag van een woordenboek is in beginsel niet groter dan het gezag dat de taalgebruiker er zelf aan wil toekennen' meer navolging.

B.P. Sommeijer, Universiteit van Amsterdam

In het zogenaamde 'formatiebudgetsysteem' zou er een situarie kunnen ontstaan waarin scholen salarisdifferentiatie toepassen, daarbij meer lettend op vraag en aanbod dan op kwaliteit van leerkrachten.

Frank W.J. Hekking, Technische Universiteit Delft