Bewindvoerder van Erica contra banken

LEIDEN, 4 JULI. Bij de reddingspoging van de wankelende projectontwikkelaar Erica Groep in Leiden is de bewindvoerder lijnrecht tegenover de banken komen te staan. Bewindvoerder mr. M. Udink wil dat de banken afzien van de voorgenomen veiling van onroerend goed en stapt eventueel naar de rechter om dat af te dwingen.

Erica staat voor 50 miljoen gulden in het krijt bij de banken, waarvan ABN Amro (25 tot 30 miljoen gulden) en Pierson Heldring & Pierson (bijna 15 miljoen) het meeste geld tegoed hebben. De banken die in april de kredietkraan dichtdraaiden, willen de panden van Erica op 22 en 29 juli in Rotterdam laten veilen in een poging een deel van hun geld terug te krijgen.

De bewindvoerder van de in surséance verkerende aannemingsdochter van Erica, Udink, vreest echter dat er dan niets voor de andere schuldeisers overblijft. “Ik ben daarover niet optimistisch, want ik betwijfel of de veiling meer opbrengt dan de voor de banken benodigde 50 miljoen gulden”, zegt Udink. Schuldeisers hebben van de aannemingsdochter en de ontwikkelingsdochter, die ook in moeilijkheden verkeert, zo'n 35 miljoen gulden tegoed.

Udink wil uitstel van de veiling in de hoop dat de panden op een later tijdstip meer opleveren. “De markt is slecht, het seizoen is ongunstig en bovendien is een belanrijk pand nog niet helemaal verhuurd”, weet Udink. Voor het geval de banken, die geen commentaar hebben, niet meewerken zegt Udink: “Er is nog altijd een rechter”.

Mogelijk kan Erica Aannemingsmaatschappij na te zijn leeg- en schoongemaakt van schulden worden verkocht aan iemand die de verliezen fiscaal aantrekkelijk vindt, want afgesproken is dat de opbrengst van het compensabel verlies ten goede komt aan de krediteuren van de aannemingsmaatschappij en niet aan de Erica Groep. De omvang is overigens nog onduidelijk.

    • Karel Berkhout