Akkoord over nieuwe kas Hortus

AMSTERDAM, 4 JULI. Het personeel van de Amsterdamse Hortus Botanicus heeft deze week overeenstemming bereikt over de nieuw te bouwen kas in de plantentuin. Daarmee is volgens de stichting Interim-bestuur het voortbestaan van de Hortus gegarandeerd.

Volgens stichtingsvoorzitter E. Spier kan op korte termijn met de bouw van de kas worden begonnen en zal deze maart volgend jaar geopend kunnen worden.

Met het akkoord over de nieuw te bouwen kas komt een einde aan de jaren durende onzekerheid over het voortbestaan van de Hortus. Het plan voor de nieuwe kas werd twee jaar geleden gelanceerd door de vereniging Vrienden van de Hortus Botanicus. De grote kas met een “architectonische meerwaarde”, moest de onredabele Hortus van de ondergang redden.

De kas werd inzet van talrijke bestuurlijke strubbelingen tussen het Interimbestuur en de Vrienden van de Hortus. Nadat ook het personeel zich met veel kritiek over het ontwerp van de kas in de discussie had gemengd, leek het plan definitief te stranden. Door de aanpassingen zouden de bouwkosten van de kas ver boven de huidige begroting uitkomen. Overleg tussen personeel, architect en bouwers van de kas wees deze week evenwel uit dat met de uitstel van de bouw van enkele installaties de meerkosten opgebracht kunnen worden, aldus Spier.

In totaal is zo'n 1,5 miljoen gulden beschikbaar voor de bouw van de kas. Daarvan is ongeveer de helft opgebracht door sponsors. Daarnaast hebben de vereniging Vrienden van de Hortus in principe de beschikking over een garantiekrediet van een miljoen gulden.

Volgens Spier behoren de bestuurlijke conflicten tussen de Stichting Interimbestuur en de vereniging Vrienden van de Hortus nu definitief tot het verleden. Wel bestaan er volgens Spier nog “enige fricties” over het beleid van Hortus-directeur E.J.M. Groenendijk. Groenendijk heeft volgens eigen zeggen een spreekverbod gekregen.