Wegener wil zijn regionale kranten laten samenwerken

APELDOORN, 3 JULI. Directies en hoofdredacties van de elf regionale dagbladen van uitgeverij Wegener gaan onderzoeken hoe hun kranten in de toekomst nauw kunnen samenwerken. De raad van bestuur van Wegener heeft dit vandaag bekendgemaakt.

In vier deelgebieden zouden de betrokken kranten tot een “sterke, gecombineerde bedrijfsvoering en redactie” moeten komen. Integratie van nu nog zelfstandige redacties behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Wegener denkt dat “de huidige versnippering van krachten” vervangen kan worden door “sterke dagbladexploitaties in grotere, relatief homogene regio's”. Voorgesteld is te komen tot vier "samenwerkingsclusters' die ruwweg de provincie Utrecht, de regio Twente, de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland en de provincies Groningen en Drenthe zullen omvatten. In ieder geval voor Twente geldt het "uitgangspunt' dat het uitgeven van twee afzonderlijke kranten - Tubantia en de Twentsche Courant, zal worden voorgezet.

Volgens directeur W.J. Appeldoorn van Wegener zal de samenwerking tot stand moeten komen langs "denkrichtingen' die de hoofdredacteuren hebben geformuleerd en die nu “nader zullen worden uitgewerkt en onderbouwd door de ondernemingsraden en de redactieraden.”

De hoofdredacteuren denken aan samenwerking op gemeenschappelijke gebieden. De kostenbesparingen als gevolg daarvan zullen volgens Appeldoorn terugvloeien naar de kranten. Hij zegt dat die daardoor “sterker zullen komen te staan in een veranderd media-landschap, waarbij het niet meer zo voor de hand ligt je op een dagblad te abonneren”.

De dagbladen van Wegener hebben een gezamenlijke oplage van ruim 600.000 exemplaren. Op de redacties werken zo'n 700 journalisten. Van gedwongen ontslagen zou geen sprake zijn.