Wallage wil korten op lerarenopleiding

ROTTERDAM, 3 JULI. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil de universiteiten alleen nog maar geld geven voor het aantal studenten dat daadwerkelijk de lerarenopleiding in de tweede fase volgt.

Voor toekomstige leraren wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits en economie, de zogeheten tekortvakken, moet twee keer zoveel geld worden vrijgemaakt als voor studenten in de andere schoolvakken. De vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten heeft scherp geprotesteerd tegen het voorstel. Met name de verlaging van het budget van 9,1 miljoen gulden tot 4,1 miljoen gulden stuit op ernstige bezwaren. De de samenvoeging van de verschillende opleidingen die daardoor nodig is, zal leiden tot een vermindering van de belangstelling voor het leraarschap, zo schrijft de vereniging in een brief aan de staatssecretaris Wallage.