TEKORT

De provincie Groningen kampt met een tekort van 17,8 miljoen op haar budget voor de 62 bejaardenoorden in de provincie. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de tekorten in 1994 niet te laten stijgen.