Suriname: akkoord tussen regering en gewapende groepen

PARAMARIBO, 3 JULI. De Surinaamse president Venetiaan heeft gisteren met de leiding van het Junglecommando en van de Tucajana-indianen overeenstemming bereikt over het ondertekenen van een vredesakkoord voor het binnenland, uiterlijk op 1 augustus.

Binnen twee weken na de ondertekening, dus voor 15 augustus, zullen het Junglecommando en de Tucajana's hun wapens inleveren. De regering zal bij het inleveren van de wapens en het verlenen van amnestie de bijstand inroepen van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Voordat het akkoord wordt ondertekend, moet het nog wel worden voorgelegd aan de traditionele vertegenwoordigers van de binnenlandse bevolking.

President Venetiaan leidde gisteren de regeringsdelegatie in het district Commewijne, waar werd onderhandeld met de leider van het Junglecommando, Brunswijk, en met commandant Thomas van de indianen. De regeringsdelegatie bestond verder uit minister Soemita, die het vredesoverleg coordineert, en de voorzitter van het onderhandelingsteam van de regering, Van Russel.

Het overleg betekent een doorbraak in de moeizame onderhandelingen over vrede in het binnenland, die zich al drie jaar voortslepen. Toen de vorige burgerregering twee jaar geleden op het punt stond tot een vergelijk te komen met het Junglecommando namen de tot dan toe onbekende Tucajanas de wapens op. De volgens geruchten door militairen bewapende indianen hadden, evenals het leger, bezwaren tegen de bepaling dat het Junglecommando als een soort "bospolitie' zou worden ingezet. Het Junglecommado voerde vanaf 1986 een guerilla tegen het bewind van legerleider Bouterse.

De doorbraak is grotendeels te danken aan het recente samengaan van het Junglecommando en de indianen in een zakelijke overeenkomst met de onderneming Inply, om bosbouwbedrijven in het binnenland op te zetten. Die bedrijven kunnen niet van de grond komen als de situatie in het door jarenlange strijd zwaargehavende binnenland zich niet snel normaliseert. Junglecommando en indianen hebben gisteren verklaard zich onmiddellijk te zullen inzetten ter bevordering van verzoening, ontspanning en spoedige normalisatie in het binnenland.