Rectificatie KNP gebouw Hilversum

De foto's die 2 juni jongstleden op de voorpagina en pagina 15 werden gepubliceerd bij het artikel van Tracy Metz over het nieuwe KNP-gebouw in Hilversum, zijn gemaakt door architectuurfotograaf Sybolt Voeten.