Pronk: meer geld voor onderzoek

ROTTERDAM, 3 JULI. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) wil meer geld gaan besteden aan wetenschappelijk onderzoek: het budget van 154 miljoen gulden in 1992 zal stijgen tot 205 miljoen gulden in 1995.

Ontwikkelingslanden krijgen ook een veel zwaardere stem bij de keuze van de onderzoekthema's, zo blijkt uit de nota Onderzoek en ontwikkelingssamenwerking die de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het grootste deel van het onderzoek dat op dit moment wordt gedaan in het kader van de ontwikkelingssamenwerking vindt plaats in de rijke landen. De minister wil voortaan bij onderzoek in de Derde Wereld eerst kijken welke lokale instituten het zouden kunnen uitvoeren en welke steun onderzoekers uit de ontwikkelde wereld daarbij kunnen bieden, met name bij de grote internationale onderzoeksprogramma's.