Platzverführung

In de bespreking van de door Veit Görner en ondergetekende georganiseerde tentoonstelling "Platzverführung' (NRC Handelsblad, 30 juni), staat een aantal onjuistheden.

Er was nooit sprake van een beeldententoonstelling in een "park in Stuttgart'. De organisator van het project is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten (Kultur Region Stuttgart) die gezamenlijk het grote gebied bepalen dat het project omvat. De geografische spreiding was dus de kern van de opdracht.

In de catalogus, die de vorm heeft van een reisgids, is van de kunstenaars oud werk afgebeeld omdat hun nieuwe werk pas kort voor de opening klaar kon zijn. Een drietal werken (Judd, Buren, Kounellis) is wegens technische problemen nog niet gereed. Alle werken zullen deze winter in een tweede boek worden gepubliceerd. De suggestie dat het alweer "dezelfde' kunstenaars zijn is absurd. Er zijn ook kunstenaars bij met wie ik tot op heden weinig bemoeienis heb gehad, terwijl enkele van de ouderen (Merz, Fabro, Immendorff bijvoorbeeld) voor het eerst in de openbare stedelijke ruimte werken.

Het ontwerp van Kounellis is niet afgewezen, maar door de gemeenteraad van Schwäbisch-Gmünd met slechts drie stemmen tegen (van totaal veertig stemmen) aanvaard. Het wordt dertig meter hoog. Er ontstonden onvoorziene technische problemen die de produktie vertragen.

Het werk van Katharina Sieverding, dat in september overal zal worden gemonteerd, werd door slechts drie gemeenten afgewezen (en niet, zoals Peeters zegt, door slechts drie geaccepteerd).

Serge Spitzer wilde helemaal niet een paar honderd pond buskruit in kisten in een rivier laten zakken maar een betonnen vorm die overeenkomt met de binnenvorm van de Pulverturm in Vaihingen/Enz. De gemeente ondersteunde het project. De noodzakelijke onderzoeken wezen later uit dat het zware object de rivierbodem zou kunnen beschadigen. De Bundeswehr was erbij betrokken omdat de genie-afdeling had aangeboden een deel van het werk uit te voeren, als sponsor.

    • Rudi Fuchs