Petrus nooit in Rome?

In de brievenrubriek (NRC Handelsblad, 23 juni) schrijft mr.drs. W. Panman dat zijns inziens Petrus nooit in Rome is geweest.

In 1972 bezochten mijn man en ik - met speciale toestemming - onder begeleiding het voor publiek niet toegankelijke Romeinse grafterrein onder de tweede en oudste crypt beneden de St. Pieter, dus op de derde laag onder de kerk. Hier bevonden zich verscheidene aedicula (kleine graftorens - red.), terwijl in de muur nissen waren. In één van die nissen lag klein menselijk gebeente, gewikkeld in een purperen lap, en in de wand van de nis stond gegrift "hic Petrus est'.

Hierover bestaat literatuur in het Nederlands, en een publikatie van een Franse archeologe, wier naam mij helaas is ontschoten. Ongetwijfeld is een en ander wel in de bibliotheek van het Vaticaan te vinden.

    • Dr. M. Helbers-Molt