Ouder moederschap

In het hoofdredactioneel commentaar (NRC Handelsblad, 26 juni) wordt aandacht gevraagd voor de medische risico's en kosten verbonden aan het "ouder moederschap'.

Vrouwen krijgen gemiddeld op steeds latere leeftijd hun eerste kind. Zij willen zich eerst via studie en baan een positie in de maatschappij verwerven. Om het kinderen krijgen op jonge leeftijd toch te bevorderen zouden er voorzieningen nodig zijn zoals: betere kinderopvang, ouderschapsverlof en bijscholing van herintreedsters op de arbeidsmarkt.

Wat mij aan deze voorstellen opvalt, is dat ze volstrekt voorbijgaan aan de werkelijke oorzaak van het probleem. Ouder moederschap is toch het rechtstreeks gevolg van de onverenigbaarheid binnen ons cultuurpatroon van werk en kinderen?

Om dat dillemma te kunnen oplossen is meer nodig dan de genoemde voorzieningen. Waar het in wezen om draait, is: herverdeling van alle betaalde en onbetaalde arbeid, over vrouwen en mannen. Zolang mannen echter volharden in hun zienswijze dat het combineren van kinderen en werk een vrouwenprobleem is, waar zij geen boodschap aan hebben, zal het "ouder moederschap' blijven bestaan en helaas ook de daaraan verbonden medische risico's en kosten.

    • J. Bettenhaussen-Verbeij
    • Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen