NCM wil minder claims zien mislukken; Polissen kredietverzekeraars zó complex, dat vaak geen uitkering volgt

ROTTERDAM, 3 JULI. Hij heeft gelijk. De zwetende Sieto Hoving die zich in de reclame voor de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij overspannen afvraagt: ze zullen toch wel betalen? Niet helemaal juist is alleen dat hij wel rustig kan gaan slapen wanneer hij een verzekering bij de NCM heeft afgesloten.

De polisvoorwaarden van kredietverzekeringsmaatschappijen blijken dermate ingewikkeld te zijn dat vaak geen uitkering volgt. En dan moet die ondernemer alsnog zijn boot verkopen, terwijl hij al kleiner is gaan rijden om de premie van de kredietverzekeringsmaatschappij op te brengen.

Men zou kunnen denken dat deze informatie behoort tot het geheim van H.H.M. Groen, de voorzitter van de raad van bestuur van de NCM. Maar nee, in een presentatie waaraan Groen zelf meewerkte kwamen in gekuiste vorm de problemen bij de uitbetaling van de NCM naar boven.

De reden voor het kijkje in de keuken is dat de NCM het probleem van de mislukte claims op de NCM-polissen wil aanpakken. Gisteren kondigde Groen een samenwerking aan met de grootste organisatie in Europa op het gebied van kredietmanagement, Intrum Justitia. Dit is een in Londen genoteerd bedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam. Bij het concern werken 1200 werknemers in 14 landen. Het bedrijf behaalt een omzet van 260 miljoen gulden.

Intrum Justitia is een soort veredeld incasso-bureau. Behalve incasso beheert het ook de debiteuren voor een ondernemer. Volgens algemeen-directeur G. van Laar van Intrum Justitia is dit vooral voor kleinere ondernemers van het midden- en kleinbedrijf van belang. Een groot aantal faillissementen wordt niet veroorzaakt door de levering van produkten en diensten, maar door wanbetaling, aldus Van Laar.

Voor dat soort problemen is er de verzekering van de NCM niet afdoende. Om het belang van de samenwerking met Intrum Justitia moest Groen dan ook toestaan dat Van Laar iets onthulde over de problemen met de NCM-verzekeringen. In Engeland waar de NCM onlangs zijn vleugels heeft uitgeslagen werd door de kredietverzekeringsmaatschappij in 1985 - recentere cijfers mocht Van Laar waarschijnlijk niet noemen - maar op de helft van alle aanvragen een uitkering gedaan. In alle andere gevallen bleek dat de strop door de kleine lettertjes niet te verhalen bleek.

Volgens Groen is sinds de NCM de zaken in Engeland aangepakt veel verbeterd. Hoeveel claims de NCM in Engeland nu uitbetaalt wil hij niet zeggen, maar in de markt circuleren percentages van 15 procent van afgewezen NCM-claims in Engeland.

In Nederland werkt de NCM dankzij duidelijkere voorwaarden een stuk beter. Van Laar mocht van Groen vertellen dat 7 procent van alle claims niet wordt gehonoreerd. Dat is in verzekeringstermen nog steeds een hoog aantal. Het betekent dat over het eerste halfjaar zo'n dertig miljoen gulden niet is uitbetaald.

Niet uitkeren is voor een verzekeraar een slechte reclame. Daar komt bij dat de problemen zich volgens Van Laar verhoudingsgewijs veel meer voordoen bij het midden- en kleinbedrijf. Dit is juist voor de NCM een potentiële groeimarkt. Volgens het ministerie van economische zaken is de groei van de werkgelegenheid in de 440.000 bedrijven met minder dan honderd werknemers het grootst.

De NCM heeft deze markt proberen te bestrijken met een speciale polis voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens Groen zijn daar 1400 van afgesloten. Dat is op 440.000 bedrijven nog een betrekkelijk klein marktaandeel, zo geeft Groen toe.

NCM en Intrum Jusitia willen dat kleinere bedrijven eerst naar Intrum Justitia gaan, die vervolgens de verzekeringen in bulk onderbrengt bij de NCM. Vanwege de schaalvoordelen kan NCM aan Intrum Justitia korting geven op de polis en daarvan kan Intrum Justitia dan de dienstverlening voor een groot stuk betalen.

NCM zou natuurlijk ook zelf een extra service-organisatie kunnen opzetten. Verder is mogelijk dat NCM gaat participeren in Intrum Justitia, waar Intrum Justitia blijkens een vertrouwelijke notitie om zou hebben verzocht. Maar daar kon gisteren nog niets defenitiefs van worden gezegd.

Volgens Intrum Justitia heeft de NCM de samenwerking ook aangegaan om meer internationaal te worden. Intrum Justitia is in 14 landen actief, terwijl de NCM uit andere landen dan Engeland en Nederland geen eigen acquisitieapparaat heeft. Dat betekent in de praktijk dat de NCM uit andere Europese landen alleen zeer grote bedragen - naar schatting boven de 50 miljoen gulden - verzekert.

    • WABE van ENK