Madrid "onopgemerkt' als culturele hoofdstad

MADRID, 3 JULI. Madrid is geen succes als "culturele hoofdstad van Europa'. Dat vindt de plaatselijke toeristenindustrie, die geen toename van het aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar heeft geregistreerd. Die mening zijn ook de meeste politici en de media toegedaan. “Ik moet bekennen dat we er tot nu toe niet in geslaagd zijn onszelf voldoende te verkopen,” zei zelfs burgemeester José Maria Alvarez del Manzano deze week tijdens een bijeenkomst die bedoeld was om de balans van het eerste halfjaar op te maken en vooruit te blikken naar de komende zes maanden. “Er gebeurt van alles, maar het wordt onvoldoende opgemerkt.”

Gemeente, provincie en centrale overheid hebben samen zo'n 6,4 miljard peseta (ruim honderd miljoen gulden) bijeengebracht voor de twaalfhonderd culturele manifestaties die onder de vlag van de "culturele hoofdstad' worden georganiseerd. Dat is bijna twee keer zoveel als Dublin vorig jaar te besteden had. Grootste klacht is niettemin, dat er nauwelijks iets te merken is van een verhoogde culturele activiteit. “De burgerij heeft onvoldoende geparticipeerd,” meent de wethouder van cultuur. Vooral in het begin van het jaar werden verscheidene concerten en theatervoorstellingen voor halflege zalen gegeven. Maar voor andere uitvoeringen, met name die op het gebied van de volksmuziek, bleken de voorziene ruimtes later weer te klein. Uitverkocht raakte tot nu toe ook steeds het maandelijks verschijnende kleurenmagazine over Madrid dat het comité publiceert. Daarbij worden dan ook CD's en boekjes cadeau gegeven.

De linkse oppositie in de gemeenteraad heeft de gebrekkige communicatie van het organiserend comité heftig bekritiseerd, maar moest tegelijkertijd toegeven dat het moeilijk is om de aandacht voor speciale gebeurtenissen te trekken in het toch al immense culturele aanbod van een stad als Madrid. Daarnaast bestaat de indruk dat Madrid lelijk bekneld is geraakt tussen Sevilla en Barcelona, twee steden die dit jaar met veel grotere evenementen en navenante budgetten om de gunst van de bezoeker werven. Men hoopt dat buitenlandse toeristen die deze zomer naar de Olympische Spelen of de Wereldtentoonstelling gaan, ook één of twee dagen in Madrid zullen stoppen. Met het oog daarop is vanaf deze week een flink aantal voorstellingen in de open lucht geprogrammeerd.

Maar zelfs als deze strategie succes heeft, staat nu al vast dat de aanwijzing tot culturele hoofdstad in Madrid geen blijvende indruk zal achterlaten. Het is een eretitel die eigenlijk meer lasten dan lusten met zich meebrengt, zo luidt de conclusie die door de meeste critici wordt getrokken en die door de organisatoren nauwelijks weerproken wordt. Diezelfde ervaring deden trouwens al eerder Athene, Florence, Amsterdam, Berlijn, Parijs, Glasgow en Dublin op. In de lokale en nationale pers is dan ook gesuggereerd dat de EG het hele idee van de jaarlijks wisselende culturele hoofdstad, dat in 1985 op instigatie van de Griekse minister Melina Mercuri werd gelanceerd, nog maar eens ernstig moet heroverwegen. Kunstzinnige hoogtepunten ontstaan maar moeilijk op bevel.