Lot van Opera Forum nog steeds onduidelijk

DEN HAAG, 3 JULI. De toekomst van Opera Forum in Enschede en de toekomstige samenwerking tussen het orkest van Forum en Het Gelders Orkest in Arnhem is na overleg daarover gisteren met het ministerie van WVC, nog steeds onduidelijk. Tussen de drie partijen bestaan nog zoveel verschillen van interpretatie van de discussie dat het ministerie van WVC eerst volgende week met een brief opheldering zal verschaffen, voor het tot verdere gesprekken komt.

In het door de Tweede Kamer inmiddels goedgekeurde Kunstenplan had minister d'Ancona in april aangekondigd dat de subsidie aan Opera Forum zou worden beëindigd en dat er gelijktijdig een nieuwe reisopera zou komen, die 75 voorstellingen van vijf produkties per jaar verzorgt. Over de toekomst van Het Gelders Orkest en het Forum Filharmonisch Orkest staat in het Kunstenplan niets anders dan dat voor de orkestvoorziening in Oost-Nederland met inbegrip van operabegeleiding 13,3 miljoen beschikbaar is, een bedrag dat is gebaseerd op het in dienst hebben van 145 musici.

Forum heeft inmiddels Guus Mostart aangetrokken als “beoogd artistiek leider” van de toekomstige reisopera, maar het is nog de vraag hoe en door wie die zal worden opgericht en in hoeverre het huidige bestuur en het personeel van Forum daarin zullen participeren. Het is de bedoeling dat de nieuwe constructies per 1 september 1993 gaan functioneren. Maar volgens Hans Bal, de interim-directeur van Forum, zal het nieuwe operagezelschap een langzame aanloop moeten nemen naar de door de minister vereiste omvang van de produktie. Het is volgens hem zelfs niet uitgesloten dat het seizoen 1993-'94 zal moeten worden overgeslagen, omdat het nieuwe artistieke beleid niet zo snel kan worden gerealiseerd.

Over de vraag of en hoe Opera Forum in feite zal worden opgeheven en over de manier van samenwerken van de twee orkesten, de keuze van de standplaats en van de manier waarop de operavoorstellingen moeten worden begeleid staat inmiddels nog niets vast. Een van de problemen is dat Opera Forum, dat moest verdwijnen wegens onvoldoende artistieke kwaliteit, nog schulden heeft die moeten worden gesaneerd.